PL EN


2013 | 4 | 2 | 65-81
Article title

Youth Subcultures ad Social Pedagogy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This text deals with youth subcultures from the point of view of social pedagogy. Text introduces the basic terms such as culture, the dominant culture, subculture and counterculture and alternative culture. Furthermore there is analyzed the concept of subculture youth as well as the concept of lifestyle. A di erence between modern and postmodern approach to subcultures is also mentioned. Furthermore there is described the relationship between youth subcultures and social pedagogy, which is one of the disciplines that are devoted to youth subcultures. The nal part of the text brie y discusses selected youth subcultures in the Czech Republic and the negative manifestation of these subcultures.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
65-81
Physical description
Dates
published
2013-11-06
Contributors
author
 • Masarykova Universita w Brnie
References
 • Abrams M. 1959. The Teenager Consumer. London.
 • ---
 • Androvičová J. 2007. Deviantné subkultúry mládeže a rasistický a pravicový extremizmus. W Radikalismus v současném světě. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 10-11.5. 2007 v Kolíně, 14-21. Kolín.
 • ---
 • Barker Ch. 2006. Slovník kulturálních studií. Praha.
 • ---
 • Bednářová Z., . L. Pelech. 1999. Sociální práce na ulici: streetwork. Brno.
 • ---
 • Bell D. 1999: Kulturní rozpory kapitalismu. Praha.
 • ---
 • Duffková J., L. Urban, J. Dubský. 2008. Sociologie životního stylu. Plzeň.
 • ---
 • Džambazovič R. 1999. Nové možnosti interpretácie mládežníckej subkultúry. W Súčasné subkultúry mládeže. Zborník príspevkov ze seminára Sekce sociologickém teorie Slovenskej sociologickém společnosti při SAV uskutečněného 21. októbra 1998. Bratislava.
 • ---
 • Freiová A. 1967. Překlady prací západoevropských sociologů k problematice sociologie mládeže. Praha.
 • ---
 • Geist B. 1992. Sociologický slovník. Praha.
 • ---
 • Giddens A. 1999. Sociologie. Praha.
 • ---
 • Gruber J. 1997. „Význam subkultur“. Éthum: Bulletin pro Sociální Prevenci a Sociální Pedagogiku 15: 12-15.
 • ---
 • Hartl. P., H. Hartlová. 2000. Psychologický slovník. Praha.
 • ---
 • Hebdige D. 1979. Subculture: The Meaning of Style. London.
 • ---
 • Hebdige D. 2012. Subkultura a styl. Praha.
 • ---
 • Heřmanský M., H. Novotná. 2011. Hudební subkultury. W Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Praha.
 • ---
 • Jusko P. 2007. Rizikové subkultúry súčasnej mládeže. W Sociální patologie. Hradec Králové.
 • ---
 • Kabátek A. 1989. „Mládež – generace – kultura“. Sociologický Časopis 5: 449-467.
 • ---
 • Kasal J. 2013. Riziková mládež. W Encyklopedie sociální práce, 347-350. Praha.
 • ---
 • Kolářová M. 2011. Úvodem: zkoumání subkultur od stolu i v terénu. W Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice, 13-43. Praha.
 • ---
 • Kraus B. 2004. K aktuálnímu pojetí sociální pedagogiky. W Konstituování sociální pedagogiky jako vědeckého oboru, 9-19. Brno.
 • ---
 • Kraus B. 2008. Základy sociální pedagogiky. Praha.
 • ---
 • Kraus B., J. Hroncová. a kol. 2007. Sociální patologie. Hradec Králové.
 • ---
 • Krech D., R. Crutchfield, E. L. Ballachey. 1968. Člověk v spoločnosti. Bratislava.
 • ---
 • Labáth. V. a kol. 2001. Riziková mládež. Praha.
 • ---
 • Lawless R. 1996. Co je to kultura. Olomouc.
 • ---
 • Lojdová K. 2011. „Hodnoty v prostředí punkové subkultury“. Studia Paedagogica 16 (2): 131-157.
 • ---
 • Lojdová K. 2013. Subkultury ve veřejné pedagogice. Brno.
 • ---
 • Macek P. 2003. Adolescence. Praha.
 • ---
 • Matoušek O., A. Matošková. 2011. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality. Praha.
 • ---
 • Mistrík E. 1999. Dominanta a alternatíva. W Súčasné subkultúry mládeže. Zborník príspevkov ze seminára Sekce sociologickém teorie Slovenskej sociologickém společnosti při SAV uskutečněného 21. októbra 1998, 4-7. Bratislava.
 • ---
 • Muggleton D. 2000. Inside Subculture: The Postmodern Meaning of Style. Oxford.
 • ---
 • Mühlpachr P. 2001. Sociální patologie. Brno.
 • ---
 • Mühlpachr P. 2009. Sociopatologie. Brno.
 • ---
 • Munková G. 2011. Sociální deviace (přehled sociologických teorií). Praha.
 • ---
 • Nakonečný M. 1999. Sociální psychologie. Praha.
 • ---
 • Ondrejkovič P. 1994. Štúdie zo sociologie výchovy. Teoretické základy sociologie výchovy a mládeže. Bratislava.
 • ---
 • Ondrejkovič P. (1998): Úvod do sociologie výchovy. Bratislava: Veda. 2. rozšířené a přepracované vydání.
 • ---
 • Ondrejkovič P. a kol. 2009. Sociálna patológia. Bratislava.
 • ---
 • Pávková J. a kol. 1999. Pedagogika volného času. Teorie. praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Praha.
 • ---
 • Pokorný V., J. Telcová, A. Tomko. 2002. Patologické závislosti. Brno.
 • ---
 • Procházka M. 2012. Sociální pedagogika. Praha.
 • ---
 • Průcha J. 2000. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. Praha.
 • ---
 • Průcha J., E. Walterová, J. Mareš. 2001. Pedagogický slovní. Praha.
 • ---
 • Smolík J. 2005. Subkultury mládeže v České republice. Brno.
 • ---
 • Smolík J. 2008. Subkultury mládeže a sociálně patologické jevy. W Trendy sociálně patologických jevů. Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS, 101-108. Praha.
 • ---
 • Smolík J. 2010. Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky. Praha.
 • ---
 • Thornton S. 1997. General Introduction. W The Subcultures Reader, 1-11. London.
 • ---
 • Vaněk M. 2002. Kytky v popelnici. Punk a nová vlna v Československu. W Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu, 175-235. Praha.
 • ---
 • Vážanský M., V. Smékal. 1995. Základy pedagogika volného času. Brno.
 • ---
 • Velký sociologická slovník. 1996. Praha.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2013_4_2_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.