Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 | 2 | 103-118

Article title

Obraz własnego ciała współczesnej młodzieży a kultura popularna. Badania własne

Content

Title variants

EN
Self-image Body of Contemporary Youth and Pop Culture. Own research

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author presents the outcome of her own research on the in uence of the pop culture on self-body image. In the research, di erent aspects of self-body image are taken into account: being t, healthy and being goodlooking or pretty. The analysis of the scienti c research persuades the reader that mass media are important but not the most important source of information which they use to judge? their bodies. Moreover, it is claimed that the meaning of cocalled pop culture for teenagers’ self-judgment is di erentiated, it is most important for the appearance.

Year

Volume

4

Issue

2

Pages

103-118

Physical description

Dates

published
2013-12-10

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Aronson E., T.D. Wilson, R.M. Akert. 1997. Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań.
 • ---
 • Bargh J.A., K.Y.A. McKenna, G.M. Fitzsimons. 2002. „Can You See the Real Me? Activation and Expression of the „True Self” on the Internet”. Journal of Social Issues 58 (1).
 • ---
 • Boguski J. 2003. „Kryzys rodziny” w świetle koncepcji socjalizacji J.J. Arnetta i J.D. Harris. W Opieka i wychowanie w rodzinie. Lublin.
 • ---
 • Brytek-Matera A. 2008. Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Warszawa.
 • ---
 • Castro T.S., A. Osório. 2012. „Online Violence: Not Beautiful Enough... Not Thin Enough. Anorectic Testimonials in the Web”. PsychNology Journal. 10 (3).
 • ---
 • Cybal-Michalska A. 2006. Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata: studium socjopedagogiczne. Poznań.
 • ---
 • Featherstone M. 2008. Ciało w kulturze konsumpcyjnej. W Antropologia ciała. Zagadnienia i wybór tekstów. Warszawa.
 • ---
 • Gortmaker S.L., A. Must, J.M. Perrin, A.M. Sobol., W.H. Dietz. 1993. „Social and Economic Consequences of Overweight in Adolescent and Young Adulthood”. The New England Journal of Medicine 329 (14): 1008-1012.
 • ---
 • Grzelczyk-Wielgórska M., T. Jackowska, M. Wojnar, B. Szulc, J. Wojnar. 2011. „Using Alcohol or Other Psychoactive Substances, and the Occurrence of Risky Behaviors in Adolescents, Based On Own Material”. Postępy Nauk Medycznych 12.
 • ---
 • Higgins E.T. 1987. „Self-Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect”. Psychological Review 94 (3).
 • ---
 • Kofta M., D. Doliński. 2000. Poznawcze podejście do osobowości. W Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 2: Psychologia ogólna. Gdańsk.
 • ---
 • Kurzępa J. 2007. Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży. Kraków.
 • ---
 • Melosik Z. 2003. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. W Pedagogika: podręcznik akademicki. T. 2. Warszawa.
 • ---
 • Melosik Z. 2001. Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości. W Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje. Poznań.
 • ---
 • Melosik Z. 2010. Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków.
 • ---
 • Melosik Z., T. Szkudlarek. 1998. Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń. Kraków.
 • ---
 • Obuchowska I. 2007. Adolescencja. W Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa.
 • ---
 • Sikorska I. 2010. Ciało i zdrowie w okresie późnej adolescencji. W Ciało w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego ciała. Warszawa.
 • ---
 • Strinatri D. 1995. Wprowadzenie do kultury popularnej. Poznań.
 • ---
 • Świderska M. 2010. Społeczna defaworyzacja otyłości. W Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Warszawa.
 • ---
 • Warszawska N. 2011. Kreacja idealnych wizerunków. czyli kult ciała w kulturze popularnej. W Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne. Kraków.
 • ---
 • Woynarowska B. 2007. Edukacja zdrowotna. Warszawa.
 • ---
 • Zbonikowski A. 2010. Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży. W Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2013_4_2_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.