PL EN


2016 | 9 | 1 | 43-55
Article title

Edukacja i film – punkty styczne. Refleksja o filmie w edukacji i w badaniach edukacyjnych

Authors
Content
Title variants
EN
Education and Film – Interfaces. Reflections on Film in Education and in Education Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The paper reflects on the use of film in education and in education research. The author sets out to answer questions on legitimization and specific nature of pedagogical interpretation of films and audiovisual materials. She searches for answers to these questions in two ways: on the one hand, by broadening the research field in connection with a constructivist methodology and using interpretive approaches in social sciences and humanities; on the other hand, by following the postulates of contemporary pedagogy promoting empowering students in the education process.
EN
The paper reflects on the use of film in education and in education research. The author sets out to answer questions on legitimization and specific nature of pedagogical interpretation of films and audiovisual materials. She searches for answers to these questions in two ways: on the one hand, by broadening the research field in connection with a constructivist methodology and using interpretive approaches in social sciences and humanities; on the other hand, by following the postulates of contemporary pedagogy promoting empowering students in the education process.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
43-55
Physical description
Dates
published
2016-06-15
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Brioni S. (2013). Postcolonial Cinema Studies. London, New York.
 • Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz. Wstęp A. Brzezińska. Kraków.
 • Červinková H., Gołębniak B.D. (red.). (2010). Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław.
 • Geertz C. (1998). O gatunkach zmąconych. (Nowe konfiguracje myśli społecznej). Przeł. Z. Łapiński. [W:] R. Nycz (red.). Postmodernizm. Antologia przekładów. Kraków.
 • Jakubowski W. (2010). Kultura i sztuka popularna jako obszar działań edukacyjnych. „Ars inter Culturas” nr 1;
 • Jakubowski W. (2016). Edukacja wobec kultury globalnej (media i kultura popularna jako wyzwanie edukacyjne. http://www.khg.uni.wroc.pl/files/Microsoft%20Word%20-%20jakubowskit.pdf, [dostęp: 25.03. 2016].
 • Jakubowski W., Jaskulska S. (2011). Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne. Kraków.
 • Konieczna E. (2011). Filmowe obrazy szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem. Kraków–Katowice.
 • Kupisiewicz C. (2012). Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Warszawa.
 • Matuszek D. (2008). Radykalizacja – niezawodny sposób. Recenzja książki: Slavoj Žižek, „Lacrimaererum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch”. „Polityka”. Warszawa. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/245923,1,recenzja-ksiazki slavoj-iek-lacrimae-rerumkieslowski-hitchcock-tarkowski-lynch.read, [dostęp: 27.04.2015].
 • Melosik Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków.
 • Nauman A. (2015). Wszyscy powinniśmy być feministkami. „Dziennik Opinii. Krytyka Polityczna”. 23.12. 2015. Warszawa. http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/swiat/20151221/Naumanwszyscy-powinnismy-byc-feministkami, [dostęp: 25.03.2016].
 • Ponzanesi S., Waller M.. (eds.). (2012). Postcolonial Cinema Studies. London, New York.
 • Siemieniecki B. (red.). (2008). Pedagogika medialna, t. 1. Warszawa.
 • Sowa J. (2015). Co z nami będzie? „Czas Kultury” 3 (186)/ rok XXXI.
 • Wiśniewska A., Marecki P. (red.). (2010). Kino polskie 1989–2009. Historia krytyczna. Warszawa.
 • Zamojska E. (2010). Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych. Poznań.
 • Zamojska E. (2011). Szkoła w filmie. Czy tylko fikcja? Analiza obrazu rzeczywistości szkolnej w filmie Klasa (Entre les murs). [W:] W. Jakubowski, S. Jaskulska (red.), Kultura mediów, ciało i tożsamość – konteksty socjalizacyjne i edukacyjne. Kraków.
 • Zamojska E. (2014). Animacja na poważnie. „Polonistyka” nr 10.
 • Zamojski J. (2015). Film w edukacji i upowszechnieniu filozofii; na przykładzie 14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego. Maszynopis wystąpienia na X Polskim Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu.
 • Žižek S. (2007). Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch. Przekład K. Mikurda, G. Jankowicz, P. Mościcki, J. Kutyła. Warszawa.
 • Netografia:
 • http://www.filmweb.pl/film/Z-Boczona+historia+kina-2006-365206, dostęp: 29.12.2015.
 • http://www.theguardian.com/film/2015/apr/14/force-majeure-films-philosophy-memento-ida-itsa-wonderful-life?CMP=EMCNEWEML6619I2, dostęp: 27.04.2015.
 • http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/konwencjefilmowe/311, dostęp: 24.11.2015.
 • http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/gatunekfilmowy/300, dostęp: 24.11.2015.
 • http://www.edukacjafilmowa.pl/materialy-edukacyjne/film-i-wychowanie, dostęp: 20.11.2015.
 • http://globalna.ceo.org.pl/definicja-edukacji-globalnej, dostęp: 20.02.2016.
 • http://csw.art.pl/ns/2006/moj_swiat.htm, dostęp: 25.02.2016.
 • http://www.ffm.org.pl/o-pffm/o-festiwalu, dostęp 25.02.2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2016_9_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.