PL EN


2017 | 11 | 1 | 167-184
Article title

The Teacher and Teaching Polish as a Second Language in the Contemporary Educational Reality

Content
Title variants
PL
The Teacher and Teaching Polish as a Second Language in the Contemporary Educational Reality
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
An increasing number of immigrants arrive in our country, not all of whom treat Poland only as a transit stop on their way to wealthier countries of the Western Europe. What this means for the Polish society, with its cultural and linguistic homogeneity, is a direct confrontation with cultural and religious otherness, represented by the settling newcomers. Unfortunately, the educational establishments are not sufficiently prepared to take in new students with migration backgrounds. The entire situation also poses an enormous challenge for polonistic glottodidactics, actively present in the process of acculturation of the foreigners. The undertaken actions are primarily focused on organising and conducting classes in Polish as a second language. An important element to ensure the proper execution of the discussed process is the education of teachers, the presentation of which is a principal goal of this text.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
167-184
Physical description
Dates
published
2019-03-06
Contributors
 • Warsaw University/Jagiellonian University
References
 • Aleksandrowicz-Pędich L., “Międzykulturowość na lekcjach języków obcych”, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2005.
 • Gębal P.E., “Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.
 • Grucza F. (Ed.) “Problemy kształcenia nauczycieli języków obcych”, Wydawnictwo UW, Warszawa 1988.
 • Komorowska H., „Metodyka nauczania języków obcych”, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.
 • Kwiatkowska H., “Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli”, PWN, Warszawa 1988.
 • Marek E., “Przygotowanie do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Polsce”, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskiej Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski 2015.
 • Miodunka W.T. , Polszczyzna jako język drugi. Definicja języka drugiego, [in:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, J. S. Gruchała, H. Kurek (Ed.), Kraków 2010, Wydawnictwo UJ, pp. 233-245.
 • Mizerek H., „Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999.
 • Pfeiffer W., „Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki”, Wydawnictwo Wagros Poznań 2001.
 • Wilczyńska W., Nauczyciel języka obcego jako badacz, [in:] Nauczyciel języków obcych dziś i jutro, A. Mystkowska-Wiertelak, M. Pawlak, A. Pietrzykowska (Ed.), Kalisz 2009, Wydawnictwo WPA UAM, pp. 493-508.
 • Zawadzka E., „Nauczyciele języków obcych w dobie przemian”, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2004.
 • Zawadzka-Bartnik E., „Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami)”, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2017_11_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.