PL EN


2017 | 11 | 1 | 139-152
Article title

Tutor, teacher, educator in a culturally diverse space of modern education

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main purpose of this paper is the presentation of selected issues regarding the preparation of tutors, teachers, educators and students who are going to work in the education field and in culturally diverse educational spaces. The first part of the article presents this issue, based on the analysis of the literature. The second part includes examples of initiatives which enable the development of intercultural competence pursued by the author of this paper.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
139-152
Physical description
Dates
published
2019-03-06
Contributors
 • University of Białystok
References
 • Błeszyńska K. M. (2011). Dzieci imigrantów i uchodźców jako grupa zagrożona wykluczeniem edukacyjnym. [in:] Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, (eds.) T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska . Cieszyn–Warszawa–Toruń, p. 182.
 • Dąbrowa E., Markowska-Manista U. (2010). Przygotowanie nauczycieli do pracy w wielokulturowej rzeczywistości w perspektywie standardów europejskich. [in:] Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej, ed. Z. Jasiński. Opole, p. 47.
 • Hofstede G. (2007). Kultury i organizacje. Warszawa.
 • Lewowicki T. (2008). O podstawowych warunkach pomyślnej pracy nauczycieli w sytuacji wielokulturowości. [in: ] Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego, (eds.) T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta, Toruń, p. 23.
 • Magala S. (2011). Kompetencje międzykulturowe, Warszawa 2011, p. 40.
 • Młynarczuk-Sokołowska A. (2015). Od obcości do inności. Międzykulturowa edukacja nieformalna na przykładzie działań polskich organizacji pozarządowych, Warszawa, pp. 72–78.
 • Młynarczuk-Sokołowska A., Szostak-Król K. (2016). Zrozumieć Innego. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego, Białystok, pp. 31.
 • Nasalska E. (1999). Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole, „Kwartalnik Pedagogiczny” vol 1, p. 79.
 • Nikitorowicz J. (2002). Edukacja międzykulturowa wobec dylematów kształtowania tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych. [in:] Edukacja wobec ładu globalnego, eds. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, J. Pilch, S. Tomiuk. Warszawa, p. 27.
 • Nikitorowicz J. (2010). Współczesny nauczyciel w procesie rewitalizacji wartości i pamięci przeszłości w kreującym się społeczeństwie wielokulturowym. [in:] Szkoła i nauczyciele wobec problemów edukacji międzykulturowej, ed. Z. Jasiński. Opole, p. 29.
 • Szczurek-Boruta A. (2014). O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości, ed. Adam Marszałek, Toruń, p. 77.
 • Zeichner K.M. (1983). Alternative Paradigms of Teacher Education, „Journal of Teacher Education”, vol. XXXIV, cited in: Szczurek-Boruta A. (2014). O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości, Toruń, p. 203.
 • Web sources
 • Różnorodność wśród nas, see: https://www.ore.edu.pl/programy-i-projekty-77777/roznorodnosc-w-srod-nas, access date: 2.04.2016.
 • Empirical evidence
 • The content of open interviews, conducted during social activities regarding intercultural education (training, educational projects and programmes, etc.) for tutors, teachers, educators and students.
 • The archival sources regarding activities in the field of intercultural education for students of Podlasie schools.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2017_11_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.