Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 1 | 9-30

Article title

Gedanken zum Hochschulwesen in Polen. Veränderungen – Streitpunkte – Wertungen. Teil 2

Content

Title variants

EN
Thoughts on the higher education system in Poland. Changes – issues – evaluation. Part 2

Languages of publication

DE

Abstracts

DE
This report is a part of the outcome of the international project entitled “Studium in Osteuropa: Ausgewählte Aspekte (Analysen, Befunde)” realised in the years 2013-2015 under supervision of Prof. Wilfried Schubarth and Dr Andreas Seidl from the Potsdam University, Department Erziehungswissenschaft and Prof. Karsten Speck from the University of Oldenburg, Germany. The project was realised jointly by representatives of academic centres from Germany, Czech Republic, Poland and Russia. Its general aim was a comparative analysis of the effects of implementation of Bologna Process directives in the higher education organisation in individual countries. The changes introduced into the higher education systems in the countries involved in the project were described and evaluated, in particular the problems of education of teachers at the university level was discussed. The following text is an outcome of the contribution of Polish group engaged in the project realisation. The report will be presented in two parts. The first part is focused on the macro-social context of transformations in the higher education system in Poland. Realisation of selected aspects of Bologna Process directives is described and supplemented with empirical comments. The second part is concerned with selected aspects of university level education of teachers, followed by a polemic against the assumptions and realisation of the target transformations of higher education system.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

9-30

Physical description

Dates

published
2018-06-15

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

References

 • Babbie E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa.
 • Bartel A., Góralczyk-Modzelewska M. (2012a). Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych. http://olza.ahe.lodz.pl/.
 • Bartel A., Góralczyk-Modzelewska, M. (2012b). Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych”. http://olza.ahe.lodz.pl/sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20przeprowadzonych%20w%20ramach%20projektu%20Obserwatorium%20los%C3%B3w%20zawodowych%20absolwent%C3%B3w%20uczelni%20wy%C5%BCszych_0.pdf.
 • Baudrillard J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa.
 • Bauman Z. (2000). Globalizacja. Warszawa.
 • Bauman Z. (2005). Konsumując życie. [W:] M. Kempny (red.). Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej. Warszawa.
 • Bauman Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Kraków.
 • Białecki I. (2003). Dostępność kształcenia na poziomie wyższym w Polsce. “Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz” Nr. 2: Konferencje i seminaria. Raport o szkolnictwie wyższym Diagnoza stanu i strategia rozwoju.
 • Castells M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa.
 • Castells M. (2009). Koniec tysiąclecia. Warszawa.
 • Dereń E. (2011). Próba oceny współczesnego przygotowania do zawodu nauczycielskiego. https://sites.google.com/site/ksztalcenienauczycieli/opinie-dotyczace-wspolczesnego-systemu-ksztalcenianauczycieli,[Letzter Zugriff, 15.02.2016].
 • Guichard J., Huteau M. (2005). Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Kraków.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2011). Próba odczytania strategii procesu zmian w szkolnictwie wyższym (przeprowadzonych w ostatnim dwudziestoleciu). [W:] J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.). Szkoła wyższa w toku zmiana. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011. Kraków.
 • Kaczmarek Ł. (2012). Czas skończyć na studiach z regułą „czy się stoi, czy się leży – to promocja się należy”. „Gazeta Wyborcza” 26.09.2012.
 • Kraśniewki A. (2006). Proces boloński. Dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?. http://wisbiop.pl/proces-bolonski-dokad-zmierza-europejskie-szkolnictwo-wyzsze/.
 • Kraśniewski A., Próchnicka M. (2013). Benchmarking procesu wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach. Warszawa.
 • Kupczyk T. (red.). (2005). Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje. Wrocław.
 • Kuźma J. (2006). Refleksje na temat wizji przyszłej szkoły i potrzeby zmian koncepcji edukacji nauczycieli. [W:] B. Muchacka, W. Kogut (red.). Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły. Kraków.
 • Kwieciński Z. (2006). Dryfować i łudzić. Polska „strategia edukacyjna. „Nauka” nr 1.
 • Liberska B. (red.). (2002). Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa.
 • Malec E. (2011). Jak nie należy reformować szkolnictwa wyższego – krytyczny rozbiór ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw AD 2011. [W:] J. Kostkiewicz, A. Domagała-Kręcioch, M.J. Szymański (red.). Szkoła wyższa w toku zmian. Debata wokół ustawy z dnia 18 marca 2011. Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2018_13_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.