PL EN


2018 | 13 | 1 | 31-48
Article title

Dziecko w pogoni za szczęściem. Pozory szczęśliwego dzieciństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Children in search of happiness. Appearances of a happy childhood
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article tackles the issue of the contemporary childhood. The author notes that in search of a happy childhood, the essence of childhood is often lost. Instead of a genuinely careless and happy childhood, the reality created for today’s children is full of appearances. In her discussion of the subject, the author refers to a selected approach to happiness. She also identifies, based on Janusz Czapiński’s proposal, the difference between happiness and feeling happy. She points to the fact that 21st-century life is an endless chase after the future, lacking the opportunity to focus on here and now. Childhood too is treated as a race towards adulthood. In the course of her argument, the author identifies and describes selected styles of creating a happy childhood: an abundant childhood, an active childhood, a childhood in the limelight, a boundless childhood, a childhood among people. Concluding her argument, the author proposes that instead of chasing happiness and creating the appearances of a happy childhood for children, it might be better to simply slow down the pace of life when possible and value the present. After all, “sharing the joy of life is the essence of a satisfying child-parent relationship”. The author also discusses the role of the teacher as a person supporting the parents in their parenting roles.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
31-48
Physical description
Dates
published
2018-06-15
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Adamski F. (1999). Dziecko w zmieniającej się kulturze i systemie wartości. [W:] B. Smolińska-Theiss (red.). Pokój z dziećmi. Warszawa.
 • Averill J.R., More T.A. (2005). Szczęście. [W:] M. Lewis, J.M. Haviland-Jones (red.). Psychologia emocji. Gdańsk.
 • Bauman Z. (2008). Sztuka życia. Kraków.
 • Bauman Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków.
 • Bogunia-Borowska M. (2008). Codzienność życia społecznego – wyzwania dla socjologii XXI wieku. [W:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.). Socjologia codzienności. Kraków.
 • Cackowska M. (2013). Ideologie dzieciństwa a/i tabu w książkach obrazkowych dla dzieci. „Opuscula Soiologica” nr 3.
 • Cytowska A. (2009). Współczesne dzieciństwo w narracji terapeutycznej kultury (po)nowoczesnej. [W:] J. Izdebska J. Szymanowska (red.). Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Białystok.
 • Czapiński J. (1994). Psychologia szczęścia. Warszawa.
 • Dymara B. (2009). Żywioł i radość zabawy, czyli o zagubionych wartościach ludycznej edukacji. [W:] B. Dymara (red.). Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji. Kraków.
 • Frank R. (1999). Luxury Fever. Why Money Fails to Satisfy in an Era of Exess. New York.
 • Gajda J. (2009). Poznawanie dziecka z perspektywy współczesnej pedagogiki kultury. [W:] J. Izdebska, J. Szymanowska (red.). Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Białystok.
 • Gombik Cz. (1982). Oblicza szczęścia. Warszawa.
 • Górnikiewicz J.Z. (2010). Edukacja w świecie zdziecinniałych dorosłych i wybujałych w dorosłość dzieci. [W:] E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska (red.). Edukacja dziecka. Mity i fakty. Białystok.
 • Haidit J. (2007). Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk.
 • Humboldt W. (2012). O myśli i mowie. Warszawa.
 • Izdebska H. (1988). Szczęście dziecka. Warszawa.
 • Jędrzejko M., Karolczak-Wawrzała E. (20115). „Zawirowany” świat – w poszukiwaniu źródeł zachowań ryzykownych. [W:] U. Dudziak (red.). The Child Problems and Needs. Lublin.
 • Klus-Stańska D. (2010) Między wiedzą a indoktrynacją, między wychowaniem a manipulacją. „Problemy Wczesnej Edukacji” nr 1/2.
 • Lindgren A. (2015). Dzieci z ulicy Awanturników. Warszawa.
 • Łukaszewski W. (1996). Człowiek i kultura. [W:] T. Jaworska, R. Leppert (red.). Wprowadzenie do pedagogiki wyborów tekstów. Kraków.
 • Maciejewska-Mroczek E. (2012). Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dzieciństwa. Kraków.
 • Matjas B. (2008). Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa.
 • Muszyński H. (1974). Ideał i cele wychowania. Warszawa.
 • Palmer S. (2007). Detoksykacja dzieciństwa. Co powinni wiedzieć rodzice, aby wychować zdrowe, dobrze radzące sobie w życiu dzieci. Wrocław.
 • Pinker S. (2015). Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi. Kielce.
 • Postman N. (1982). The Disappearance of Childchood. New York.
 • Siegel D., J., Hartzell M. (2015). Świadome rodzicielstwo. Podkowa Leśna.
 • Sławińska M. (2012). Dzieciństwo w refleksji dorosłych-rekonstrukcja fenomenograficzna. [W:] M. Kowalik- Olubińska (red.). Dzieciństwo i wczesna edukacja w dynamicznie zmieniającym się świecie. Toruń.
 • Smolińska-Theiss B. (2014). Dzieciństwo jako status społeczny. Warszawa.
 • Szyszkowska M. (1985). Zdrowie psychiczne a przeżycia radości i szczęścia. [W:] K. Dąbrowski (red.). Zdrowie psychiczne. Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (1947). O szczęściu. Kraków.
 • Tatarkiewicz W. (1992). Pisma z etyki i teorii szczęścia. Wrocław.
 • Waloszek D. (2006). Pedagogika przedszkolna metamorfoza statusu i przedmiotu badań. Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2018_13_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.