Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 13 | 1 | 71-82

Article title

Aksjologiczny zamęt wyzwaniem dla współczesnego człowieka

Content

Title variants

EN
Axiological confusion as a challenge for modern man

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the category of axiological confusion understood as an important trait of reality that can be experimentally experienced by a modern man. The man is losing the ability not only to appropriately grasp one’s own human nature and the essence of the moral good, but also the ability of cognitive opening oneself to the intelligibility of being. A modern homo sapiens neutralises the need to seek the truth. After all, the truth ceases to be both a transcendental property of being and a superior value that is the very foundation of a rational discourse on the philosophical imponderabilia.

Year

Volume

13

Issue

1

Pages

71-82

Physical description

Dates

published
2018-06-15

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Adamski A. (2009). Koncepcja prawdy jako wybór moralny człowieka. [W:] D. Probucka (red.). Prawda w życiu moralnym i duchowym. Kraków.
 • Amerykański żołnierz oddał życie za Polaka. Zasłonił go własnym ciałem. (2016). http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/438214,afganistan-atak-na-baze-w-ghazni-amerykanin-ocalil-polskiego-
 • zolnierza.html, dostęp: 22.11.2016.
 • Bańko M. (2016). Tolerancja. http://sjp.pwn.pl/poradnia/szukaj/tolerancja.html, dostęp: 24.11.2016.
 • Bauman Z. (2007a). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa.
 • Bauman Z. (2007b). Płynne życie. Kraków.
 • Briggs M. (2012). Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym. Kraków.
 • Galińska I. (2018). Uniwersytutki. http://m.deon.pl/inteligentne-zycie/obiektyw/art,416,uniwersytutki.html, dostęp: 22.11.2016.
 • Gogacz M. (1993). Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i religijne. Niepokalanów.
 • Gorlewski A., Wartości a współczesne kierunki wychowania młodzieży. [W:] E. Okońska, K. Stachewicz (red.). Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy. Poznań.
 • Grzeszczak J. (red.). (2010). Filozofia. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii. Poznań.
 • Herbut J. (1997). Intelekt/Rozum. [W:] J. Herbut (red.). Leksykon filozofii klasycznej. Lublin. http://www.rp.pl/Sluzba-zdrowia/307249819-W-Holandii-rosnie-liczba-eutanazji-psychicznie-chorych.html, dostęp: 22.11.2016.
 • Ingarden R. (1970). Czego nie wiemy o wartościach. [W:] R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 3. Warszawa.
 • Ingarden R. (1987). Książeczka o człowieku. Kraków.
 • Ingarden R. (1989). Wykłady z etyki. Warszawa 1989.
 • Jaroszyński P. (2016). Tolerancja. http://www.ptta.pl/pef/pdf/t/tolerancja.pdf, dostęp: 22.11.2016.
 • Jeran A. (2009). Związki celebrytów w zwierciadle plotek – Doda i Majdan w polskich serwisach plotkarskich.[W:] W. Muszyński (red.). (Roz)czarowanie? Miłość i związki uczuciowe we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Kazimierczuk A. (2015). W Holandii rośnie liczba eutanazji psychicznie chorych. „Rzeczpospolita” 24.07.2015.
 • Krąpiec M.A. (1986). Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej. Lublin.
 • Krąpiec M.A. (1999). Koncepcje nauki i filozofia. [W:] M.A. Krąpiec [i in.] Wprowadzenie do filozofii. Lublin.
 • Kubik W. (2013). Amerykański żołnierz oddał życie za Polaka. Zasłonił go własnym ciałem. http://usa.se.pl/nowy-jork/newsy/oddal-zycie-za-polaka-rodzice-nowojorskiego-bohatera-ktory--wlasnym-cialem-zaslonil-naszego-zolnierza_365993.html, dostęp: 22.11.2016.
 • Kunzmann P. [i in.]. (1999). Atlas filozofii. Warszawa.
 • Lemish D. (2008). Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna. Kraków.
 • Łobocki M. (2006). Teoria wychowania w zarysie. Kraków.
 • Okońska E., Stachewicz K. (2009). O wartościach i ich ambiwalencji – uwagi wprowadzające. [W:] E. Okońska, K. Stachewicz (red.). Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy. Poznań.
 • Podsiad A. (2000). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa.
 • Reale G. (1994). Historia filozofii starożytnej, t. 1. Lublin.
 • Schoenebeck H. von (1992). Rozstanie z pedagogiką. [W:] B. Śliwerski (red.) Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki. Kraków.
 • Schoenebeck H. von (1994). Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w myślenie antypedagogiczne. Kraków.
 • Siemianowski A., Kmiecikowski W. (2006). Zarys teorii poznania. Ujęcie fenomenologiczne. Gniezno.
 • Stachewicz K. (2004). Człowiek w odniesieniach. Wokół koncepcji Martina Heideggera. „Filozofia Chrześcijańska”, t. 1. Poznań.
 • Suska D. (2008). Mody kulturowe, mody językowe w czasopismach młodzieżowych. Uwagi o najnowszej przestrzeni medialnej (dla) młodego odbiorcy. [W:] W. Muszyński (red.). „Cudne manowce?”. Kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie. Toruń.
 • Światowa Deklaracja Praw Zwierząt uchwalona przez UNESCO w dniu 15.10.1978 w Paryżu. (2016). http://niechcianeizapomniane.org/swiatowa-deklaracja-praw-zwierzat/, dostęp: 22.11.2016.
 • Wiśniewski R. (2009). Bełkot aksjologiczny w komunikacji międzyludzkiej. [W:] E. Okońska, K. Stachewicz (red.). Co się dzieje z wartościami, Próba diagnozy. Poznań.
 • Wołoszyn S. (1998). Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce.
 • Zachariasz A.L. (1996). Moralność i rozum w ponowożytności. [W:] Z. Sareło (red.). Moralność i etyka w ponowoczesności. Warszawa.
 • Zarosa U. (2016). Status moralny zwierząt. Warszawa. https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_zwierz%C4%85t, dostęp: 22.11.2016.
 • Zwiefka-Chwałek A. (2008). Casus Dody, czyli nie ma info bez rozrywki. Analiza „infotainment” we współczesnych polskich programach publicystycznych. [W:] W. Muszyński, M. Sokołowski (red.). Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci – podróżnicy. Toruń.
 • Żuk P. (2011). Homo ludens w czasach kapitalizmu. Infantylizacja życia społecznego i prywatyzacja sfery publicznej. „Dialogi o Kulturze i Edukacji” nr 1, s. 203n.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2018_13_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.