PL EN


2018 | 13 | 1 | 117-126
Article title

Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych – organizacja pozarządowa reprezentująca interesy osób odmiennych kulturowo

Content
Title variants
EN
Multicultural Families Association – a non-governmental organization representing the interests of persons with different cultures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article attempts to shows that in the era of post-modernity, the ethnically, racially, religiously, culturally ornationally mixed marriages are more and more frequent phenomenon, contributing to the emergence of new types of cultural identity. The degree of cultural difference determines the number of problems which occur between partners. National, religious, linguistic and cultural differences can affect both positively and negatively functioning multicultural families.The main context of this article is the activity of Multicultural Families Association, which was formed in the aftermath of diagnosis multicultural families living in Krakow. The Association responds to the needs of these families.
Year
Volume
13
Issue
1
Pages
117-126
Physical description
Dates
published
2018-06-15
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • III Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europu z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, Warszawa 2002.
 • Hafelekar: Report about immigrants in Poland. http://hafelekar.at/CD_JIJ/pdf/pdf_pol/raport_projektowy_na_temat_sytaucji_imigrantow_w_polsce.pdf, dostęp: 03.06.2016.
 • Komorowski Z. (1975). Pluralizm – wielokulturowość – diaspora. „Kultura i Społeczeństwo” nr 2–3, s. 259–263.
 • Korporowicz L. (1997). Wielokulturowość a międzykulturowość: od reakcji do interakcji. [W:] M. Kempny, A.
 • Kapciak, S. Łodziński (red.). U progu wielokulturowości. Warszawa, s. 64–72.
 • Mucha J. (1999). Badania stosunków kulturowych z perspektywy mniejszości. [W:] J. Mucha (red.).Kultura dominująca jako kultura obca. Warszawa, s. 11–25.
 • Raport z wyników. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań z 2011 roku, GUS, Warszawa 2012,http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf, dostęp: 20.05.2016.
 • Romano D. (2008). Intercultural Marriage. Promises and Pitfalls. Boston–London.
 • Sowa-Behtane E. (2015). Rodziny wielokulturowe. Kraków.
 • Stowarzyszenie Rodzin Wielokulturowych. http://rodzinawielokulturowa.pl, dostęp: 14.10.2016.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2018_13_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.