Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 15 | 1 | 217-230

Article title

To Live in Harmony with Oneself. De-somatisation and Sated Childhood Hunger

Content

Title variants

PL
Żyć w zgodzie ze sobą. Desomatyzacja i nasycony głód dzieciństwa

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
The inspiration for this article was a project entitled “Crossing Borders: Activation of Disabled Seniors” carried out in the Daily Nursing Home run by Stowarzyszenie Przyjaciół Strzyży (Strzyża Friends’ Association) in Gdańsk, in the period between 15 June and 15 December 2015. The project focused on eliciting memories about the seniors’ past with the use of a biographical method and a narrative interview. The problems concentrate on the issue of de-somatisation and possibilities and modes of compensation. Referring to the therapeutic role of the biographical method, the author tries to find out if creating narratives supports the acquisition of sense of life and acceptance of the past in the context of traumatic childhood experiences.

Year

Volume

15

Issue

1

Pages

217-230

Physical description

Dates

published
2020-05-07

Contributors

 • Ateneum University in Gdańsk

References

 • G. Allport “Osobowość i religia”, Instytut Wydawniczy PAX, Warsaw 1988.
 • F. Ankersmit “Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii” Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2004.
 • T. Bauman, O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, [in:] Zasady badań pedagogicznych, Pilch T. (ed.), Żak, Warsaw 1995.
 • J. Bruner, Życie jako narracja. “Kwartalnik Pedagogiczny”, 1990 No. 4, pp. 4-9.
 • D. Demetrio “Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie”, Impuls, Kraków 2000.
 • D. Demetrio “Pedagogika pamięci”, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
 • P. Dominicè “Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006.
 • Gospel of St. John 3:4 [in:] Old and New Testament. Poznań-Warsaw Wydawnictwo Pallottinum, 1990.
 • A. Giddens “Nowoczesność i tożsamość”, PWN, Warsaw 2002.
 • I. K. Helling, Metoda badań biograficznych, [in] J. Włodarek, M. Ziółkowski, (ed.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warsaw-Poznań 1990.
 • C. G. Jung “Archetypy i symbole”, Czytelnik, Warsaw 1993.
 • M. Malewski “Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • M. Prawda, Biograficzne odtwarzanie rzeczywistości. (O koncepcji badań biograficznych Fritza Schütze), “Studia Socjologiczne”, 1989 No. 4, pp. 88-92.
 • K. Schier, M. Zalewska “Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich rodziców”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2002.
 • K. Schier “Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2010.
 • E. M. Skibińska “Mikroświaty kobiet. Relacje autobiograficzne”, Wydawnictwo ITE PIB, Warsaw 2006.
 • T. Stawiszyński, “Potyczki z Freudem. Mity, pułapki i pokusy psychoterapii”, Carta Blanca, Warsaw 2013.
 • M. Straś-Romanowska, Zmiana pozycji narracyjnej podmiotu jako przejaw jego rozwoju. Analiza biograficzna wybranych postaci literackich, [in:] E. Chmielnicka-Kuter, M. Puchalska-Wasyl (ed.), Polifonia osobowości, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, pp. 88-89.
 • J. Trzebiński “Narracja jako sposób rozmienia świata”, GWP, Gdańsk 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2019_15_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.