PL EN


2019 | 15 | 1 | 17-32
Article title

On education in the perspective of tragedy

Content
Title variants
PL
O edukacji w perspektywie tragizmu
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Man experiences their existence constantly experiencing tension that emerges between that which is and that which could be, between the actual, known, and the unknown that barely shines in the horizon. In this uncomfortable experience, one can find potential for development, hidden behind a facade of pretence and camouflage, which, when disclosed and uncovered can be the “fuel” of satisfactory change. As a result, education can be in service of man once again. This process, as a fundamental experience, will assume the acceptance of truth about the human condition and the circumstances of its emergence in the course of life. Education not abandoning man must rediscover and re-evaluate such categories as fate, uncertainty, fragility, unforeseeability.
Year
Volume
15
Issue
1
Pages
17-32
Physical description
Dates
published
2020-05-07
Contributors
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Adam Mickiewicz University in Poznań
References
 • Altermatt U., Katolicyzm a Nowoczesny Świat, Kraków 1995
 • Bańko M. (ed.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000
 • Barn B., Postmodernizm, Kraków 1992
 • Bauman Z., Nowoczesność i zagłada, Warszawa 1992
 • Bielik – Robson A., Kłopoty z przyjemnością. O tak zwanym kryzysie wartości w świecie konsumpcyjnym, Tygodnik Powszechny 1997, no. 42
 • Bierdiajew M., Rozważania o egzystencji, Warszawa 2002
 • Dąbrowski K., Moralność w polityce. Wielopoziomowość funkcji uczuciowych i popędowych w życiu społecznym i politycznym oraz w instytucjach („bis”), Warszawa 1991,
 • Gasset J. O., Po co wracamy do filozofii, Warszawa 1992
 • Heidegger M., Bycie i Czas, Warszawa 2008.
 • Hesse H., Iris i inne opowiadania inicjacyjne, Kraków 1991
 • Horkcheimer M., Adorno T., Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 1989.
 • Janion M., Czyn i klęska. Rzecz o tragizmie [in:] M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.
 • Kępiński A., Rytm życia, Warszawa 1972, p. 3.
 • Kwieciński Z., Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie. Edukacja 1991, no. 1, p. 89.
 • Kwieciński Z., Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń – Olsztyn 2002
 • Kundera M., The Unbearable Lightness of Being, Harper Perennial Modern Classics, 2009.
 • Marina J. A., Porażka inteligencji czyli głupota w teorii i praktyce, Kraków 2010
 • Massa R., ed.) La fine della pedagogia cultura contemporanea, Unicopli Milano 1988
 • Nalaskowski A., Edukacyjny show, Kraków 1998.
 • Nietzsche F., O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie, [in:] Pisma pozostałe 1862-1875, Kraków 2004
 • Scheler M., O zjawisku tragiczności, [in:] Arystoteles, D. Hume, M. Scheler, O tragedii i tragiczności, Kraków 1976.
 • Sławiński J. (ed.), Słownik terminów literackich, Wrocław 1976 p. 467
 • Sugiera M. (ed.), W stronę rytuału. Od Yeatsa do Węgajt, Kraków 1999
 • Szczepański J., Sprawy ludzkie, Warszawa 1984
 • Tatarkiewicz W., Parerga, Warszawa 1976
 • Tatarkiewicz W., (ed.) – Arystoteles, David Hume, Max Scheler. O tragedii i tragiczności, Kraków 1976, p. 8
 • The King James Bible, available online at www.kingjamesbibleonline.org.
 • Witkowski L., Śmiech jako opór i wyzwolenie (pogranicze wiedzy, wiary i władzy) [in:] Z. Kwieciński (ed.), Nieobecne dyskursy, part 1, pp. 94-95
 • Witkowski L., Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji, Toruń 2000
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse_2019_15_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.