PL EN


2017 | 7 | 225-240
Article title

Podróże powtórzone (Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”, „Sygnały”)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The present paper aims at analyzing two novels by Dmitry Bykov: Justification(1998) and Signals (2013). On the basis of both their subject and formal representation we may state that they may be considered a dilogy. In the former the author focused on a specific problem - an alternative version of the causes, course and consequences of Stalinist repressions. The latter touches upon the issue of the existing reality anddetermination to attain goals in the context of a contemporary Russian’s mentality,which is largely affected by Soviet thinking
Year
Issue
7
Pages
225-240
Physical description
Dates
published
2018-07-31
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Baudrillard J., Precesja symulakrów, tłum. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1998, s. 175–189.
 • Goldhagen D. J., Wiek ludobójstwa, tłum. M. Romanek, Kraków 2012.
 • Habdas M., Taśmy prawdy - materialne oblicza teorii spiskowych, „Czas Kultury” 2016, nr 2, s. 64–69.
 • Imos R., Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2006.
 • Knight P., Kultura konspiracji, [w:] Struktura teorii spiskowych. Antologia, pod red. F. Czecha, Kraków 2014, s. 169–198.
 • Płatonow A., Wykop, tłum. A. Drawicz, Warszawa 1990.
 • Propp W., Nie tylko bajka, wybór i tłum. D. Ulicka, Warszawa 2000.
 • Propp W., Historyczne korzenie bajki magicznej, tłum. J. Chmielewski, Warszawa 2003.
 • Sałajczykowa J., Fabułotwórcza funkcja motywu drogi w rosyjskiej prozie lat 1920–30-tych, „Przegląd Rusycystyczny” 1993, z. 3–4 (63–64), s. 19–27.
 • Skarżyńska K., Jabłońska K., Sosnowski J., Bin Laden żyje, chociaż jest martwy. Rozmowa, „Więź” 2015, nr 3, s. 194–203.
 • Zywert A., Śladami „złotej kohorty”. Dmitrij Bykow, „Uniewinnienie”, „Studia Rossica Posnaniensia” 2016, nr XLI, s. 263–273.
 • Аросев Г., Саморазрушение пустоты. Параллели между двумя роуд-стори Дмитрия Бы-кова, [w:] źródło elektroniczne: http://ru-bykov.livejournal.com/tag/„Сигналы” (28.11.2016).
 • Быков Д., Оправдание. Роман, [w:] Idem, Оправдание. Роман, Эвакуатор. Роман и стихи вокруг романа, Москва 2006.
 • Быков Д., Русский оборотень, [w:] źródło elektroniczne: http://mreadz.com/read-124 103 (11.11.2016).
 • Быков Д., Русский производственный роман (Открытый урок с Дмитрием Быко¬вым), [w:] źródło elektroniczne: https://www.youtube.com/watch?v=58Y2rFFotr8 (28.11.2016).
 • Быков Д., Сигналы, Москва 2013.
 • Владимирский В., Дмитрий Быков, „Сигналы”, [w:] źródło elektroniczne: HTTP://OLD.MIRF.RU/REVIEWS/REVIEW6395.HTM (10.11.2016).
 • Данилкин Л., Вечное возвращение в „советский Египет”, [w:] źródło elektroniczne: http://ru-bykov.livejournal.com/tag/„Сигналы” (10.11.2016).
 • Данилкин Л., Главные книги. И. Бояшов, Д. Быков, Э. Лимонов, А. Григоренко, [w:] źród¬ło elektroniczne: http://premiogorky.com/books/navigator-new-books/lev-danilkin/ 95 (10.11.2016).
 • Данилкин Л., 5 книг на 2 недели. История информации, ЖЗЛ Ивана Ефремова, новый Быков и другие. Каждые две недели Лев Данилкин выбирает самые интересные издания из только что вышедших, [w:] źródło elektroniczne: https://daily.afisha.ru/archive/ vozduh/books/istoriya-informacii-zhzl-ivana-efremova-novyy-bykov-i-drugie/ (19.11.2016).
 • Дело против пилота уральского „самолета-призрака” прекращено, [w:] źródło elektro-niczne: https://ria.ru/incidents/20140307/998538728.html (10.11.2016).
 • Колобродов A., Нераспознанные „Сигналы”. Отвращение к домашнему зверю: случаи Дмитрия Быкова, [w:] źródło elektroniczne: http://svpressa.ru/culture/article/79 974/ (20.11.2016).
 • Скляр Ю., Перпендикулярная реальность Дмитрия Быкова. Репортаж с презента-
 • ции новой книги, [w:] źródło elektroniczne: http://chitaem-vmeste.ru/interviews/ perpendikulyarnaya-realnost-dmitriya/ (10.11.2016).
 • Татаринов A., Роман „Сигналы”: либеральный китч Дмитрия Быкова, [w:] źródło elek-troniczne: http://ru-bykov.livejournal.com/tag/„Сигналы” (10.11.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kw_2017_7_18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.