PL EN


Journal
2010 | 34 | 253-264
Article title

Kilka uwag na temat metodologii badań prowadzonych wśród osób w wieku senioralnym

Content
Title variants
EN
Several remarks on the methodology of research carried out on senior citizens
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to draw attention to the specific nature of pedagogical research carried out in research groups represented by people in late adulthood. On the basis of the characteristics of the last stage of a person’s development, the author attempts to indicate such research methods and techniques and such an approach to them as will enable the optimization of broadly understood research upon the process of foreign language learning by elderly people.
Keywords
Journal
Year
Issue
34
Pages
253-264
Physical description
Dates
published
2019-09-24
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bauman, T. 2001. „Strategie jakościowe w badaniach pedagogicznych”, (w) Pilch, T., Bauman, T. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 267 – 362.
 • Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) 2005. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Klimowicz, G., Dębska, A. 2006. Program Socrates w Polsce. Efekty współpracy 1998 – 2006. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Zielona Księga 2005. Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami. Bruksela: Komisja Europejska.
 • Kolanowska, E. i in. 2007. Program Socrates Grundtvig w Polsce w latach: 2000-2005. Akcje scentralizowane. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Krüger, H.-H. 2007. Metody badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Łobocki, M. 2006. Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Łobocki, M. 2007. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Maszke, A.W. 2008. Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Palka, S. 2006. Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Pilch, T. 2001a. „Filozoficzne i pragmatyczne pojęcia badań empirycznych”, (w) Pilch, T., Bauman, T. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 15 – 69.
 • Pilch, T. 2001b. „Strategie ilościowe w badaniach pedagogicznych”, (w) Pilch, T., Bauman, T. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 70 – 266.
 • Rubacha, K. 2008. Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Straś-Romanowska, M. 2005. „Późna dorosłość. Wiek starzenia się”, (w) Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.). 2005. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów ż ycia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 263 – 292.
 • Szarota, Z. 2004. Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 • Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. 2006. Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Wiatrowski, Z. 2003. „Kształcenie ustawiczne dorosłych”, (w) Pilch, T. (red.). 2003. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom II: G-Ł, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 903 – 910.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_n_2010_34_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.