PL EN


Journal
2010 | 34 | 37-48
Article title

Glottodydaktyka w ujęciu epistemologicznym

Content
Title variants
EN
Glottodidactics from an epistemological perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Epistemology is part of philosophy, and therefore uses rigid criteria on each discipline which aims at being treated as a science. Nowadays, glottodidactics does not have a complex as regards the other social sciences, but should have a kind of identity which fully legitimizes its scientific connections. This paper proposes to remind us of some of the core elements of such a document.
Keywords
Journal
Year
Issue
34
Pages
37-48
Physical description
Dates
published
2019-09-24
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Dębowski, J. i Hetmański, M. (red). 1990. Szkice epistemologiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Dębowski, J. 2007. „O epistemologii i niektórych jej osobliwościach. czyli dlaczego nie jestem reprezentacjonistą?” (w) Epistemologia współcześnie (red.
 • M. Hetmański), 125 – 138.
 • Dufays, J.L. 2001. „Didactique du français et réflexion épistémologique: ou en sommes-nous, que voulons-nous?” (w) Questions d’épistémologie en didactique du français (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère (red. M. Marquillo-Larruy), 310 – 318.
 • Duraj-Nowakowa, K. (red.).1990. Kompleksowość systemowa w naukach pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Duraj-Nowakowa, K. (red.). 1993. Nowe orientacje edukacji szkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Duraj- Nowakowa, K. i Gnitecki, J. (red.). 1997. Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 • Duraj-Nowakowa, K. 1997. „Aktualia i perspektywy paradygmatu systemowego pedagogiki: reorientacja i reinterpretacja filozofii i metodologii pedagogiki” (w) Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki (red. K. Duraj- Nowakowa i J. Gnitecki), 111 – 121.
 • Duraj-Nowakowa, K. 1997. „Wyzwania epistemologiczne „radykalnej zmiany” we współczesnej pedagogice” (w) Epistemologiczne wyzwania współczesnej
 • pedagogiki (red. K. Duraj-Nowakowa i J. Gnitecki), 41 – 55.
 • Goigoux, R. 2001. „Recherche en didactique du français: contribution aux débats d’orientation” (w) Questions d’épistémologie en didactique du français
 • (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère (red. M. Marquillo-Larruy), 125-132.
 • Halté, J.F. 1992. La didactique du français. Paris: PUF, coll. Que sais-je?
 • Hetmański, M. (red.). 2007. Epistemologia współcześnie. Kraków: Universitas.
 • Hetmański, M. 2007. „Epistemologia jako filozoficzna refleksja nad poznaniem i wiedzą” (w) Epistemologia współcześnie (red. M. Hetmański), 7 – 70.
 • Kociuba, M. 1990. „Myriagon czyli tajemnica granic wyobraźni” (w) Szkice epistemologiczne (red. J. Dębowski i M. Hetmański ), 45 – 62.
 • Marquillo Larruy M. (red.). 2001. Questions d’épistémologie en didactique du français (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère), Poitiers: Les Cahiers FORELL/Université de Poitiers.
 • Michalak, J.M. 2007. Uwarunkowania sukcesów zawodowych naucz ycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mizińska, J. 1990. „Tabula rasa-tabula abrasa-fabula rasa” (w) Szkice epistemologiczne (red. J. Dębowski i M. Hetmański), 87 – 108.
 • Popper, K.R. 1999 [1963]. Droga do wiedz y. Domysły i refutacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, tłum. S. Amsterdamski.
 • Simon, J.P. 2001. „La didactique du français est-elle soluble dans la formation des enseignants?” (w) Questions d’épistémologie en didactique du français (langue maternelle, langue seconde, langue étrangère (red. M. Marquillo-Larruy), 249 – 255.
 • Tomaszewski, T. 1984. Ślady i wzorce. Warszawa: WSiP.
 • Woleński, J. 2000. Epistemologia. T. 1 Zarys historyczny i problemy metateoretyczne. Kraków: Aureus.
 • Woleński, J. 2005. Epistemologia – poznanie – prawda – wiedza- realizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zaczyński, W.P. 1988. Metodologiczna tożsamość dydaktyki. Warszawa: WSiP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_n_2010_34_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.