PL EN


Journal
2011 | 36 | 173-185
Article title

Droga ucznia niepełnosprawnego do poznania języka obcego –studium przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym

Content
Title variants
EN
How a disabled student learns a foreign language. A case study of an FL student with Celebral Palcy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper is a case study of a disabled student (cerebral palsy). The in-formation about the student was obtained from the interviews with him as well as his parents and teachers, school documents and a narration study which involved three psychologists. The main research questions focused on the difficulties which disabled students come across during their education. The research also addressed such issues as the role of the surroundings in the education of the disabled as well as the reasons be-hind the choice of philological studies by a disabled person.
Journal
Year
Issue
36
Pages
173-185
Physical description
Dates
published
2011-06-15
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Jakoniuk-Diallo, A., Kubiak, H. 2010. O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? Warszawa: Difin SA.
 • Łobocki, M. 2009. Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
 • Michałowicz, R. 2001. Mózgowe porażenie dziecięce. Warszawa: PZWL.
 • Obuchowska, I. 2001. „Adolescencja” w: Harwas-Napierała, B., Trempała, J. Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN. 163-201.
 • Palka, S. 2010. Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Pedagogika GWP.
 • Stefańska-Klar, R. 2001. „Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny” w Harwas-Napierała, B., Trempała, J. Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN. 130-162.
 • Trzebiński, J. 2002. Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Psychologiczne.
 • Wilczyńska, W., Michońska-Stadnik, A. 2010. Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Wydawnictwo AVALON.
 • Zaręba, E. 1998 „Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice” w Palka, S. (red.) Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 43-54.
 • Zimbardo, P.-G. 1999. Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_n_2011_36_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.