PL EN


Journal
2011 | 36 | 187-201
Article title

Nauczanie języków obcych uczniów z zespołem Aspergera

Content
Title variants
EN
Teaching foreign languages to pupils with Asperger syndrome
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents an overview of issues pertaining to teaching foreign languages to pupils with Asperger syndrome at school. Following a brief background to the impairments, it proceeds to discuss the significance of learning foreign languages by pupils with Asperger syndrome as it can lead to beneficial effects on their overall development. The article also analyses the profile of attitudes, knowledge and skills of foreign language teachers working with Asperger syndrome learners. The paper finishes with an attempt to depict the main difficulties that Asperger syndrome pupils and their teachers face during foreign language classes and to present strategies for intervention.
Journal
Year
Issue
36
Pages
187-201
Physical description
Dates
published
2011-06-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Attwood, T. 2006. Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Attwood, T. 2007. „Zespół Aspergera i jego leczenie”, w: Kutscher, M. L., Attwood, T. i Wolff, R. R. (red.). Dzieci z zaburzeniami łączonymi. Warszawa: K. E. Liber. 127-152.
 • Baso, F. 2008. Children with Asperger’s Syndrome in primary school: difficulties with foreign language learning. http://hilarymccoll.co.uk/resources/FabriziaBaso.pdf.
 • Besnard, C. 2008. Can High Functioning Autistic Children Learn More Than One Lan-guage? http://www.cmcgc.com/Media/HANDOUTS/081022/070.pdf
 • Department for Education and Skills i North West Regional Special Educational Needs Partnership. 2004. Children with autism: strategies for accessing the curricu-lum: modern foreign languages. http://www.teachernet.gov.uk/_doc/6701/ modern%20foreign%20languages.pdf
 • Główny Urząd Statystyczny. 2008. Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2007/2008. Warszawa: Informacje i opracowania statystyczne. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PUBL_wz_oswiata_wychowanie_2007-2008r.pdf
 • Główny Urząd Statystyczny. 2010. Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2009/2010. Warszawa: Informacje i opracowania statystyczne. http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_e_oswiata_i_wychowanie_2009-2010.pdf
 • Jennings, P. A. i Greenberg, M. T. 2009. „The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Students and Classroom Outcomes”. Review of Educational Research (79) 1. 491-525.
 • Karpińska-Szaj, K. 2005. „Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy w klasach integracyjnych”, w: Karpińska-Szaj, K. (red.). Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM. 179-188.
 • Kummant, M. 2008. Raport. Tendencje w kształceniu integracyjnym w Polsce w latach 2003-2008. Warszawa: Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji CMPPP. ftp://ftp.cmppp.edu.pl/cmppp_e-books/raport%20%205%20letni%20na% 20stron%EA.pdf
 • Kurcz, I. 2005. Psychologia języka i komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • ---
 • Lumsden, J. 2009. „Modern Languages and Autism”. Scottish Languages Review 19. 13-20.
 • Matczak, A. 2007. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • Młynarska, M. 2008. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Pisula, E. 2008. „Dziecko z zespołem Aspergera”, w: Cytowska, B., Winczura, B. i Stawarski, A. (red.). Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 375-387.
 • Rose, K. R. i Kasper, G. (red.). 2001. Pragmatics in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Smith, N. V. i Tsimpli, I. M. 1995. The mind of a savant: language learning and mod-ularity. Oxford: Basil Blackwell.
 • Święcicka, J. 2010. „Nieproste życie z Aspergerem (cz. 1)”. Psychologia w szkole 1. 92-98.
 • Winter, M. 2006. Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Warszawa: Frasz-ka Edukacyjna.
 • Wire, V. 2002. Learning a second language - everyone’s right or not right for everyone. http://www.languageswithoutlimits.co.uk/autism.html
 • Wire, V. 2005. „Autistic Spectrum Disorders and learning foreign languages”. Support for Learning (20)3. 123-128.
 • Zawadzka-Bartnik, E. 2010. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_n_2011_36_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.