PL EN


Journal
2012 | 39/2 | 171-184
Article title

Komponent kulturowy a proces przyswajania języka obcego

Content
Title variants
EN
A cultural component in the process of foreign language acquisition
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to draw attention to the significance of a cultural component in the process of acquiring a foreign language. Presenting and discussing the definitions of cultural competence, the author of this article calls for the permanent inclusion of cultural competence in a foreign language lesson during which it could undergo constant development. Moreover, the author provides various interpretations of the term ‘knowledge of the foreign language’ laying particular emphasis on its colloquial and academic usage.
Journal
Year
Issue
Pages
171-184
Physical description
Dates
published
2012-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Adamowska, M. 2006. „Ponad milion wyjechało do europracy”. Gazeta Wyborcza. Praca.23.01.2006:4. Online: http://szukaj.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,4565303,20060123RP-TPR,Ponad_milion_wyjechalo_do_europracy.html DW 02.2012.
 • Aleksandrowicz-Pędich, L. 2005. Międzykulturowość na lekcjach języków obcych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Aleksandrowicz-Pędich, L. 2006. Rozwijanie kompetencji interkulturowej na studiach biznesowych. Propozycje programowe. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Aleksandrowicz-Pędich, L. 2007. „Interkulturowość w kształceniu językowym w Polsce i innych krajach europejskich” (w) Nauczanie języków obcych – Polska a Europa (red. H. Komorowska). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica: 39-56.
 • Althaus, H.-J. 1999. „Landeskunde. Anmerkungen zum Stand der Dinge”. Info DaF 26. 1/1999: 25-36.
 • Altmayer, C. 2005. „Kulturwissenschaftliche Forschung in Deutsch als Fremdsprache. Acht Thesen zu ihrer Konzeption und zukünftigen Entwicklung”. Deutsch als Fremdsprache 42. 3: 154-159.
 • Banach, B. 2003. „Język a kultura”. Języki Obce w Szkole 1: 3-5.
 • Bandura, E. 2007. Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Tertium.
 • Beirat Deutsch als Fremdsprache des Goethe Instituts. 1992. „25 Thesen zur Sprach- und Kulturvermittlung im Ausland”. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 18: 547-551.
 • Bleyhl, W. 1994. „Das Lernen von Fremdsprachen ist interkulturelles Lernen” (w) Interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht. Arbeitspapiere der 14. Frühjahrkonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts (red. K.-R. Bausch, H. Christ i H.-J. Krumm). Tübingen: Gunther Narr Verlag. (= Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik): 9-20.
 • Bollmann, A. i in. 1998. Interkulturelle Kompetenz als Lernziel. Duisburg: Institut für Ostasienwissenschaften. (= Duisburger Arbeitspapiere Ostasienwissenschaften 17).
 • Bredella, L. i Christ, H. 1995. „Didaktik des Fremdverstehens im Rahmen einer Theorie des Lehrens und Lernens einer Fremdsprache” (w) Didaktik des Fremdverstehens (red. L. Bredella i H. Christ). Tübingen: Gunter Narr Verlag: 8-19.
 • Byram, M. 1997. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Byram, M. 2005. „Europejskie portfolio językowe – Model teoretyczny i propozycja wzoru biografii ‘kluczowych doświadczeń interkulturowych’”. Języki Obce w Szkole 5: 59-68.
 • Centrum Badania Opinii Społecznej, http://www.cbos.plDW02.2012.BS/177/2006. Znajomość języków obcych i wyjazdy zagraniczne.
 • Erll, A. i Gymnich, M. 2007. Interkulturelle Kompetenzen. Erfolgreich kommunizieren zwischen Kulturen. Stuttgart: Klett Lernen und Wissen.
 • Göhring, H. 1980. „Deutsch als Fremdsprache und interkulturelle Kommunikation” (w) Fremdsprache Deutsch. Grundlagen und Verfahren der Germanistik als Fremdsprachenphilologie. Tom 1. (red. A. Wierlacher). München: Wilhelm Fink Verlag: 70-90.
 • Heyd, G. 1997. Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht (DaF). Ein Arbeitsbuch. Kognition und Konstruktion. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 • Knapp-Potthoff, A. 1997. „Interkulturelle Kommunikationsfähigkeit als Lernziel” (w) Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit (red. A. Knapp-Potthoff i M. Liedke). München: Iudicium Verlag: 181-205.
 • Komorowska, H. 2005a. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Komorowska, H. 2005b. „Testowanie językowych osiągnięć uczniów – trudności i zagrożenia”. Języki Obce w Szkole 6: 41-51.
 • Krumm, H.-J. 1994. „Mehrsprachigkeit und interkulturelles Lernen. Orientierungen im Fach Deutsch als Fremdsprache”. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 20: 13-36.
 • Lewicki, R. 2005. „(Inter)kulturelle Dimension der Glottodidaktik” (w) Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalität. Materialien der Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 22.-24. April 2005. (red. F. Grucza, H.-J. Schwenk i M. Olpińska). Kraków, Warszawa: euro edukacja: 248-252.
 • Liedtke, H. 2006. „Was unmoralische Engländerinnen, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und Sojasauce gemeinsam haben”. Materialien Deutsch als Fremdsprache 76: 151-170.
 • Lubecka, A. 1998. „Interkulturowa kompetencja komunikatywna – jak wykorzystać gry symulacyjne do jej osiągnięcia”. Biuletyn glottodydaktyczny 4: 59-74.
 • Maletzke, G. 1996. Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedener Kulturen. Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Mihułka, K. 2010. „Nieporozumienia natury werbalnej i niewerbalnej podczas spotkań interkulturowych” (w) Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej (red. M. Mackiewicz). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej: 253-262.
 • Mihułka, K. 2012. Rozwój kompetencji interkulturowej w warunkach szkolnych – mity a polska rzeczywistość. Na przykładzie języka niemieckiego jako L3. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Möller, S. 2006. Polska da się lubić. Mój prywatny przewodnik po Polsce i Polakach. Poznań: Wydawnictwo Publicat.
 • Myczko, K. 2005. „Kompetencja interkulturowa jako cel kształcenia językowego” (w) Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa (red. M. Mackiewicz). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej: 27-35.
 • Nikitorowicz, J., 2005. „Próba określenia przedmiotu edukacji międzykulturowej” (w) Region – tożsamość – edukacja (red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk i M. Sobecki). Białystok: Trans humana: 15-33.
 • Röttger, E. i Steinhaus, M. 1995. „Missverständnisse in griechisch-deutscher interkultureller Kommunikation”. Info DaF 22. 1/1995: 3-18.
 • Schröder, H., 2000, „Tabu” Online: http://tabu.sw2.euv-frankfurt-o.de/Tabu_pdf/tabu.pdf, 1-12 DW 03.2004.
 • Stasiak, H. 2002. „Nauczanie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego po angielskim – konsekwencje dla kształcenia nauczycieli” (w) European year of languages 2001. (red. T. Siek-Piskozub). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM: 291-302.
 • Stewart, J. 2005. Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Strzałka, A. 2005. „Rozwijanie pedagogicznej świadomości interkulturowej przyszłych i obecnych nauczycieli języka angielskiego” (w) Język trzeciego tysiąclecia III. Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka. Tom 3 (red. M. Dąbrowska). Kraków: Krakowskie Towarzystwo „Tertium”: 371-379.
 • Szczepaniak-Kozak, A. 2010. „Interkulturowa kompetencja komunikacyjna z perspektywy nauczyciela języka angielskiego” (w) Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce (red. M. Mackiewicz). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej: 125-135.
 • Volkmann, L. 2002. „Aspekte und Dimensionen interkultureller Kompetenz” (w) Interkulturelle Kompetenz. Konzepte und Praxis des Unterrichts (red. L. Volkmann, K. Stierstorfer i W. Gehring). Tübingen: Gunter Narr Verlag: 11-47.
 • Wilczyńska, W. 2005. „Czego trzeba do udanej komunikacji interkulturowej” (w) Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa (red. M. Mackiewicz). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej: 15-26.
 • Wysocka, M. 2003. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Żylińska, M. 2003. „Podejście interkulturowe, czyli o konieczności zmian w nauczaniu języków obcych”. Języki Obce w Szkole 6: 49-62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_n_2012_39_2_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.