PL EN


Journal
2015 | 45/1 | 121-132
Article title

WCZORAJ I DZIŚ DOSKONALENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO W POLSCE

Content
Title variants
EN
Transformations in the professional development of German language teachers in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main condition for the successful implementation of educational changes and reforms is professional development of teachers. The idea of lifelong learning has a long tradition. This paper presents the main principles of the professional development of teachers of German in Po-land from the 1990s onwards within the framework of the project Del-fort and Polish Association of German Teachers (PSNJN). The author will specify changes in areas and needs in the professional development of foreign language teachers in recent years.
Journal
Year
Issue
Pages
121-132
Physical description
Dates
published
2019-03-22
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Czaplikowska, R. 2010. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych” (w) e:mentor: naucza-nie przez Internet, kształcenie na odległość, kształcenie ustawiczne […]” , http://www.e-mentor.edu.pl, DW. 1.07.2010.
 • Dłużniewski, S. 2003. „10-lecie współpracy Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-cieli z Landeszentrale für politische Bildung Nadrenii Westfalii 1993-2003”. Języki Obce w Szkole 3: 45-46.
 • Komorowska, H. 2004. „Polityka językowa w polskim systemie oświatowym na tle rozwiązań europejskich”. Języki Obce w Szkole 2: 34-39.
 • Król, A. 2003. „10-lecie współpracy Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
 • i Goethe Institut Inter Nationes”. Języki Obce w Szkole 5: 48-52.
 • Sadowska, E. 2011. „Z pasją o edukacji – nauczyciel, opiekun i wychowawca wczoraj
 • i dziś. Implikacje myśli pedagogicznej Johna Deweya” (w) Idea przemiany 3. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji (red. A. Majkiewicz, M. Duś). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej: 295-302.
 • Zawadzka, E. 2010. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami). Kraków: Impuls.
 • Zawadzka-Bartnik, E. 2014. „Refleksja w zawodzie nauczyciela – założenia a realne możliwości realizacji”. Neofilolog 43/1: 7-23.
 • Raport. Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2006/2007. 2008. Warszawa: CODN.
 • Informacja Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie o działalności edukatorów nauczycieli języka niemieckiego – teacher trainerów w roku szkolnym 1998/1999. 1999. Warszawa: CODN.
 • Materiały archiwalne Pracowni Języków Obcych CODN.
 • Zarządzenie MEN z 30 lipca 1982 roku. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982. Karta Nauczyciela. Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczyciela. Dz. U. 1982, nr 3, poz. 19, źródło: http://bip.men.gov.pl [DW:14.09.2010]
 • Zenderowska-Korpus, G. 2011. „Przemiany w doskonaleniu nauczycieli języka niemieckiego w Polsce w latach 1990-2010” (w) Idea przemiany 3. Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. (red. A. Majkiewicz, M. Duś). Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej: 303-314.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_n_2015_45_1_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.