Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(48) | 81-94

Article title

Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje

Authors

Content

Title variants

EN
Quality assessment of HEIs in Poland: Problems and recommendations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Głównym celem tego opracowania jest zainicjowanie dyskusji nad kształtem systemu oceny jakości w Polsce. Obecne rozwiązania w obszarze szkolnictwa wyższego dotyczące oceny jakości kształcenia budowane są bowiem bez strategicznej, tzn. długookresowej wizji. Konieczne tym samym staje się udzielenie odpowiedzi na nastepujące pytania: 1) Jaki ma być profil działalności PKA? Czy ma to być urząd kontrolujący uczelnie, czy też ekspercka jednostka doskonaląca procesy kształcenia na uczelniach? 2) Czy w momencie przejścia PKA na poziom jednostki eksperckiej nie powstanie niebezpieczna luka w systemie kontroli uczelni, co spowoduje zwiększenie liczby uczelni „sprzedających dyplomy”? 3) Kto w naszym systemie szkolnictwa wyższego powinien zająć się kontrolą, a kto zarządzaniem jakością? Warto także rozważyć pomysł stworzenia jednostki, która profesjonalnie zajmowałaby się kontrolą w szkolnictwie wyższym – analogicznej do Komisji Nadzoru Finansowego czy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W artykule zostały wykorzystane etnograficzne badania własne. Uwzględniono w nim stan prawny z dnia 1 listopada 2016 r.
EN
The main objective of this paper is to initiate a discussion on the system of quality evaluation of HEIs (Higher Education Institutions) in Poland. The author of this article points out that the current solutions applied within the field of Polish higher education concerning the assessment of the quality of HEIs are built without a reference to a strategic (long-term) vision. So it seems necessary to answer the following questions: 1) What is the profile of PKA (Polish Accreditation Committee)? Should it be the office controlling the HEIs? Or an expert unit enhancing the process of teaching at universities? 2) If PKA would became an expert unit, would it become a dangerous gap in the control system of HEIs that will increase the number of “diploma mills”? 3) Who within the Polish higher education system should take care for the control and quality assessment? The author presents the idea of creation of an unit that would deal professionally with the quality control in higher education - similar to the Financial Supervision Commission or the Office of Competition and Consumer Protection. The article uses ethnographic research conducted by the author. This article has been written with reference to the legal status of November 1st, 2016.

Year

Issue

Pages

81-94

Physical description

Dates

published
2016-12-15

Contributors

author
 • profesor SGH, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Zarządzania Wiedzą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (IKL, KNOP). Członek zespołu badawczego Ustawa 2.0 kierowanego przez prof. Marka Kwieka. Przewodniczący zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ekspert boloński (do grudnia 2013 r.). Stypendysta University of Denver w USA oraz Erasmusa. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Akademii Innowatorów Społecznych ASHOKA. Autor publikacji poświęconych tematyce zarządzania wiedzą, innowacjami i szkołami wyższymi. Prowadzi zajęcia we współpracy z globalnymi firmami. Kierownik studiów Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

References

 • Antonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Toruń: Wyd. Naukowe UMK.
 • Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J., Kwiek, M. (2016). Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym. Nauka. 4: 7-33.
 • ESG (2015). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Brussels, Belgium.
 • Karaszewski, R. (2001). TQM. Teoria i praktyka. Toruń: TNOiK.
 • Krupski, R., Stańczyk, S. (2008). Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej. W: P. Wachowiak (red.). Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J., Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Wyd. Naukowe WNS UAM.
 • Leja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Marciniak, Z. (red.) (2016). Rekomendacje w sprawie odbiurokratyzowania procesu kształcenia i oceny jego jakości. Warszawa: RGNiSzW.
 • PN-EN ISO 9000:2006(U): 7, 9.
 • Rybkowski, R. (2015). Autonomia a rozliczalność – polskie wyzwania. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(45): 95-117.
 • Senge, P.M. (red.) (2002). Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Sikora, T. (red.) (2010). Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
 • Sułkowski, Ł. (2008). Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6: 9-25.
 • Sułkowski, Ł. (red.) (2015). Wybrane „dobre praktyki” zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych. Warszawa: PKA.
 • Wojciechowska, B. (red.) (2016). Działalność polskiej komisji akredytacyjnej w latach 2012-2015. IV kadencja. Warszawa: PKA.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nisw_2016_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.