PL EN


2017 | 1(49) | 7-16
Article title

Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie
Keywords
Year
Issue
Pages
7-16
Physical description
Dates
published
2017-06-15
Contributors
 • Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny i kierownik Scholarly Communication Research Group w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przewodniczący V kadencji Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – oraz przewodniczący tzw. Zespołu ds. oceny czasopism. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, Krajowej Rady Bibliotecznej oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Bada ewaluację nauki i komunikację naukową. Ostatnio publikował m.in. w Nature, Research Evaluation, Journal of Informetrics oraz Scientometrics.
References
 • Antonowicz, D., Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka. 4: 51-85.
 • Drabek, A. (2017). Publikacje polskich naukowców indeksowane w Social Sciences Citation Index w latach 2009-2015. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 169-179. doi: 10.14746/ nisw.2017.1.8.
 • Godin, B. (2017). O początkach bibliometrii. Tłum. J. Krzeski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 19-46. doi: 10.14746/nisw.2017.1.1.
 • Hicks, D. (2012). Performance-based university research funding systems. Research Policy. 41(2): 251-261. doi: 10.1016/j.respol.2011.09.007.
 • Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., Rijcke, S. de, Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature. 520(7548): 429-431. doi: 10.1038/520429a.
 • Kulczycki, E. (2017a). Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/ rvw023.
 • Kulczycki, E. (red.) (2017b). Komunikacja naukowa w humanistyce. Poznań: Wyd. IF UAM.
 • Kulczycki, E. (2017c). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 63-78. doi: 10.14746/nisw.2017.1.4.
 • Kulczycki, E., Drabek, A., Rozkosz, E.A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka. 3: 35-58.
 • Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. 11: 282-298. doi: 10.1016/j. joi.2017.01.001.
 • Kwiek, M. (2014). Structural changes in the Polish higher education system (1990-2010): A synthetic view. European Journal of Higher Education. 4(3): 266-280. doi: 10.1080/21568235 .2014.905965.
 • Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian: Europejska perspektywa porównawcza. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Ostrowicka, Helena, Spychalska-Stasiak, Justyna (2017). Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 105-131. doi: 10.14746/nisw.2017.1.6.
 • Paul, M. (2017). Krajobraz komunikacyjny polskiej humanistyki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 183-194. doi: 10.14746/nisw.2017.1.9.
 • Sivertsen, G. (2017). Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 47-59. doi: 10.14746/nisw.2017.1.2.
 • Wilsdon, J., Allen, L., Belfiore, E., Campbell, P., Curry, S., Hill, S. i in. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. HEFCE. doi: 10.13140/RG.2.1.4929.1363.
 • Wróblewska, M.N. (2017a). Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 79-104. doi: 10.14746/nisw.2017.1.5.
 • Wróblewska, M.N. (2017b). Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków!
 • Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 157-166. doi: 10.14746/nisw.2017.1.8.
 • Zawadzki, M. (2017). Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 133- 154. doi: 10.14746/nisw.2017.1.7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nisw_2017_1_0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.