PL EN


2017 | 1(49) |
Article title

Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the analysis of academic discourse about parametrization conducted in the 2011-2014 period in the Forum Akademickie and Nauka. The purpose of the study was to capture how the knowledge-power formations regulate, produce, and sustain the “truth” about academia. Our research subjects were speeches, concepts, modalities, and discourse strategies. The post-foucauldian analysis has revealed, among others, different types of parametric criticism, thematic scattering and consolidation, and a dynamic character of the discourse. The rationalities of governmentality (defensive, adaptive and enterprising) have been constructed by the insight through the discourse about parametrization and two discursively sustained and constructed “truths” about university: the discourse of repressed and the responsibilized academy.
PL
Artykuł przedstawia rezultaty analizy dyskursu akademickiego na temat parametryzacji, prowadzonego w latach 2011-2014 na łamach Forum Akademickiego i Nauki. Celem badań było uchwycenie, w jaki sposób formacje wiedzy-władzy regulują, wytwarzają i podtrzymują określoną „prawdę” o akademii. Przedmiotem analizy uczyniono przedmioty wypowiedzi, pojęcia, modalności i strategie dyskursu. Postfoucaultowska analiza ukazała m.in. różne rodzaje krytyki parametryzacji, tematyczne rozproszenie i konsolidację oraz dynamiczny charakter badanego dyskursu. Poprzez wgląd w dyskurs o parametryzacji zostały zrekonstruowane racjonalności urządzania (defensywna, adaptacyjna i przedsiębiorcza) oraz dwie dyskursywnie podtrzymywane i konstruowane „prawdy” o uniwersytecie: dyskurs represjonowanej i uodpowiedzialnionej (konstruującej własną odpowiedzialność) akademii.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nisw_2017_1_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.