PL EN


2017 | 2(50) |
Article title

O doskonałości naukowej i uniwersytetach badawczych w związku z Ustawą 2.0

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Since mid-2016 a debate has been going on about the necessary changes in the system of science and higher education in Poland. One of its elements is the discussion on how to improve the level of scientific excellence, recognition of Polish science worldwide and its internationalization. The paper puts forward proposals for several solutions helping to attain those goals. This concerns in particular an increase in the number of prestigious international grants redeemed at Polish universities, particularly those awarded by ERC. The paper also proposes criteria for selection of the universities that might obtain additional financing for transformation into research intensive universities. They would be based on demonstration of the path of the changes to be carried out, which require additional financing. The main aim of the paper is to propose specific solutions that might be applied in a new legislation regulating the issues of science and higher education.
PL
Od połowy 2016 r. w Polsce trwa debata na temat koniecznych zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego. Jej elementem jest dyskusja nad tym, jak zwiększyć poziom doskonałości naukowej, rozpoznawanie polskiej nauki na świecie oraz jej umiędzynarodowienie. W tekście zaproponowano kilka rozwiązań pozwalających osiągnąć te cele. Chodzi w szczególności o zwiększenie liczby prestiżowych grantów międzynarodowych realizowanych na polskich uczelniach, w tym tych przyznawanych przez Europejską Agencję ds. Badań. Zaproponowano także kryteria wyboru uczelni, które mogłyby uzyskać dodatkowe finansowanie na przekształcenie się w uniwersytety badawcze. Byłyby one oparte na pokazaniu ścieżki zmian, jakie mogą zostać przeprowadzone, ale wymagają dodatkowego finansowania. Głównym celem tekstu jest zaproponowanie konkretnych rozwiązań, jakie mogłyby zostać zastosowane w nowej legislacji regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nisw_2017_2_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.