PL EN


2017 | 2(50) |
Article title

Konsolidacja uniwersytetów i środowiska akademickiego wobec nowego sposobu różnicowania uczelni

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Definition of Polish universities significantly differs from the world standards what is the result of different classification of scientific fields and disciplines. In order to approach higher position in world ranks, consolidation activities are recommended. The outcome of such activities should result in creation of “complete” universities offering interdisciplinary approach towards development of talents, research fields and academic ethos. Selected consolidation activities from Belgium, Denmark and Poland are discussed. Mobility of your researchers (postdocs) was also emphasized.
PL
Definicja uniwersytetów obowiązująca w Polsce znacząco odbiega od standardów światowych co wynika z zupełnie innego podziału dziedzin i dyscyplin naukowych. Szansą na zbliżenie się polskich uniwersytetów do światowych czołówek jest wdrożenie działań konsolidacyjnych w celu stworzenia kompletnych uniwersytetów, skupiających różnorodne dziedziny i oferujących interdyscyplinarne podejście do rozwoju talentów, kierunków badawczych i etosu akademickiego. Przedstawiono przykłady działań konsolidacyjnych na uczelniach w Belgii, Danii i w Polsce. Zwrócono również uwagę na znaczenie mobilności młodej kadry naukowej w ramach staży podoktorskich.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-09-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nisw_2017_2_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.