Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) |

Article title

Konsultatywność w projektowaniu reformy szkolnictwa wyższego w Polsce na przykładzie Ustawy 2.0

Content

Title variants

EN
Consultability in designing higher education reforms in Poland – the case of the Law 2.0

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zarysowanie okoliczności powstawania Ustawy 2.0 w latach 2015–2017. Można go potraktować jako studium przypadku ukazujące interesujące procesy konsultowania przygotowywanego wówczas nowego prawa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego. Proponowana w tekście analiza odnosi się do tzw. fazy prelegislacyjnej, tj. fazy konceptualnej związanej z zapoczątkowaniem zmian oraz fazy konsultacyjnej w trakcie opracowywania projektu ustawy. Tekst ma być próbą weryfikacji tezy o spełnieniu przez decydentów w przypadku prac nad Ustawą 2.0 wymogów konsultatywności rozumianej w kategoriach zdolności do przeprowadzania konsultacji społecznych zgodnych z zasadami rekomendowanymi w teorii i w praktyce.
EN
The goal of this paper is to outline the circumstances of the development of the socalled Law 2.0 in the years 2015–2017, which may be regarded as a case study showing interesting processes at the stages of preliminary consulting of the then new law concerning science and higher education. The analysis included in the paper focuses on the pre-legislative phases, i.e. the conceptual phase connected with the initiation of the changes and the consulting stage when the draft was being prepared. The paper is an attempt to verify the claim that the Law 2.0 decision-makers complied with the requirements of consultability perceived as an ability to carry out social consultations in accordance with the rules and principles recommended in theory and practice.

Year

Issue

Physical description

Dates

published
2018-10-23

Contributors

References

 • Dziedziczak-Foltyn, A. (2017). Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce w debacie publicznej: Bilans dyskusji o uniwersytetach (1990-2015), Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Goetz, K.H. i Zubek, R. (2005). Stanowienie prawa w Polsce: Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa. Warszawa: Ernst & Young.
 • Górniak, J. (2017). Ustawa 2.0: Partycypacyjny model istotnej zmiany regulacyjnej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50): 129–146.
 • Kopińska, G. (2014). Jakość konsultacji publicznych rządowych projektów ustaw. W: G. Kopińska, G. Makowski, P. Waglowski i M.M. Wiszowaty. Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Makowski, G. (2014). Konsultacje publiczne – uregulowania prawne a praktyka. INFOS Biuro Analiz Sejmowych. 20(180): 1–4.
 • Patyra, S. (2014). Konsultacje społeczne w procesie przygotowywania rządowych projektów ustaw – zarys problemu. Studia Iuridica Lublinensia. 22: 497–510.
 • Strony internetowe
 • http://wgospodarce.pl/informacje/45839-rzadkosc-reformowanym-podoba-sie-reforma [31.01.2018].
 • http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1072043,gowin-ustawa-2-0.html [31.01.2018].
 • http://www.pulshr.pl/edukacja/piotr-m-ller-nie-widze-wiekszych-zagrozen-dla-ksztaltuustawy-konstytucja-dla-nauki-jest-szansa-dla-uczelni,50847.html [7.02.2018].
 • https://nkn.gov.pl/projekt-ustawy-po-konsultacjach-spolecznych-prezentacja/ [31.02.2018].
 • https://nkn.gov.pl/rada-narodowego-kongresu-nauki-podsumowanie/ [31.01.2018].
 • https://nkn.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/NKN-KR-broszura.pdf [31.01.2018].
 • https://wpolityce.pl/polityka/363135-nasz-wywiad-aleksander-temkin-przygotowana-reforma-szkolnictwa-wyzszego-to-maskarada-i-brudny-deal-gowina-z-establishmentem-i-rektorami [31.01.2018].
 • https://wpolityce.pl/polityka/377711-jaroslaw-gowin-zaprezentowal-nowa-wersje-projektu-zmian-w-szkolnictwie-wyzszym-to-ustawa-inna-niz-wszystkie-sprawdz-szczegoly [31.01.2018].
 • https://wpolityce.pl/polityka/383320-wazny-list-prawie-150-naukowcow-do-ministra-gowina-rewolucja-ktora-przygotowali-tworcy-tzw-konstytucji-dla-nauki-grozi-nieobliczalnymi- konsekwencjami [26.02.2018].
 • https://www.rcl.gov.pl/book/141-czym-s%C4%85-konsultacje-publiczne [31.01.2018].
 • Koncepcja usprawnienia konsultacji publicznych rządowych projektów aktów normatywnych oraz oceny skutków regulacji, Projekt z dnia 26 lutego 2013 r., s. 2, 6, https://www.ms.gov.pl/Data/Files/_public/foto/2013/proces-legislacyjny---koncepcja.pdf [31.01.2018].
 • MAiC. Siedem Zasad Konsultacji. https://www.gov.pl/documents/31305/0/7_zasad_30-04.pdf/ee8a74ef-0f85-7fa5-fd00-abc105fd9067 [31/01/2018].
 • MNiSW, http://konstytucjadlanauki.gov.pl/o-reformie [24.02.2018].
 • MNiSW, http://konstytucjadlanauki.gov.pl/harmonogram-konsultacji [31.01.2018].
 • MNiSW, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27992%2Cgowin-przedstawilprojekt-reformy-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-po [31.01.2018].
 • MNiSW, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C28408%2Cgowin-rozmawialemz-prezesem-kaczynskim-o-ustawie-20.html [25.02. 2018].
 • MNiSW, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,28436,gowin-nie-ma-zagrozen-dlarealizacji-konstytucji-dla-nauki.html [26.02.2018].
 • MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/gowin-ustawa-2-0-jest-wpierwszej-kolejnosci-dla-studentow.html [31.01.2018].
 • MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/konstytucja-dla-nauki-pokonsultacjach-jaroslaw-gowin-prezentuje-efekt-kolejnych-czterech-miesiecy-prac-nadreforma.html [31.01.2018].
 • MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-prezentujemy-pomysly-zwyciezcow.html [31.01.2018].
 • MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-co-dalej-listwicepremiera-jaroslawa-gowina.html [31.01.2018].
 • MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/ [2.01.2018].
 • MNiSW, http://www.nauka.gov.pl/ustawa-2-0-informacje/zaproszenie-do-udzialu-w-konkursie.html [31.01.2018].
 • ON, http://obywatelenauki.pl/2018/01/komentarz-do-projektu-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-drugie-podejscie/ [31.01.2018].
 • PAP, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C27992%2Cgowin-przedstawil-projekt-reformy-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-po [31.01.2018].
 • PAP, http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C414283%2Cszef-krasp-w-pracachnad-ustawa-o-uczelniach-dazmy-do-kompromisow.html [31.01.2018]
 • PSRP, https://psrp.org.pl/studenci-poparli-konstytucje-dla-nauki/ [31.01.2018].
 • RCL, https://www.rcl.gov.pl/opisy/book/1210-konferencja-uzgodnieniowa [31.01.2018].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nisw_2018_1_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.