PL EN


2018 | 1(51) | 97-115
Article title

Edukacyjna bańka? Zadłużenie amerykańskich studentów a wyzwania polityki wobec szkolnictwa wyższego

Content
Title variants
EN
Educational bubble? The indebtedness of American students and the challenges of policy towards higher education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od roku 2004 łączne zadłużenie Amerykanów z tytułu zaciągniętych kredytów studenckich wzrosło o ponad bilion dolarów. „Edukacyjna bańka”, jak bywa określane to zjawisko, stało się dla uczelnianej administracji i dla polityków problemem, który wymaga interwencji władz publicznych. Przedstawiana w artykule problematyka jest warta zainteresowania, bo stanowi bardzo dobrą ilustrację czterech głównych problemów: definiowania polityki wobec szkolnictwa wyższego jako części szerszej polityki publicznej; wykorzystania kredytów studenckich jako metody wspierania dostępności do wyższej edukacji; obecności i znaczenia dyskursu (i analizy dyskursu) w tworzeniu i badaniu polityki wobec szkolnictwa wyższego; oraz znaczenia badań innych systemów szkolnictwa wyższego dla przygotowania skutecznych polskich rozwiązań. Budowanie polityki opartej na dowodach (evidence-based policy) oznacza także konieczność krytycznej oceny rozwiązań przyjętych za granicą, by móc zrozumieć przyczyny tamtejszych sukcesów i niepowodzeń. Także i po to, by przekonać się o tym, czego należy unikać.
EN
Since 2004 the combined student debt in the United States has grown by more than one trillion dollars! This “educational bubble”, as it is sometimes referred to, makes university administration and some politicians aware that some kind of government intervention is urgently necessary. The paper presents four main problems, used also as the illustration of broader research projects: the definition of higher education policy as a part of broader public policy; the use of student credits as the means of providing more inclusive higher education; the role of discourse (and discourse analysis) in forming and analyzing higher education policy; and the importance of discussing foreign higher education systems for developing the effective Polish higher education policy. The evidence-based policy approach requires the critique of foreign experiences and solutions that builds better understanding of their successes and failures. The main reason is to avoid the errors the others already made.
Year
Issue
Pages
97-115
Physical description
Dates
published
2018-10-23
Contributors
 • Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • Almond G.A., Powell Jr., G.B., Strøm K. i Dalton R.J. (2003). Comparative Politics Today: A World View (7 ed.). New York: Longman.
 • Altheide, D. (1993). Electronic Media and State Control: The case of Azscam. The Sociological Quarterly. 34(1): 53–69.
 • Altheide, D. (1997). The News Media, the Problem Frame, and the Production of Fear. The Sociological Quarterly 46(4): 649–668.
 • Antonowicz, D. i Gorlewski, B. (2011). Demograficzne tsunami: Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku. Warszawa: Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa. http://instytutsokratesa.pl/pliki/Demograficzne_Tsunami_Instytut_Sokratesa.pdf [26.01.2018].
 • Birkland, T.A. (2011). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making (3 ed.). New York: Routledge.
 • Bleemer, Z., Brown, M., Lee, D., Strair, K. i van der Klaauw, W. (2017). Echoes of Rising Tuition in Students’ Borrowing, Educational Attainment, and Homeownership in Post-Recession America. Federal Reserve Bank of New York Staff Report. 820.
 • Bugaj, J. i Rybkowski, R. (2015). Prywatne korzyści z wyższego wykształcenia – analiza finansowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. 74(1): 687–696.
 • Deptuła, T. (2014). Kredyty studenckie w USA coraz trudniejsze do spłacenia. Rzeczpospolita. 18 sierpnia. http://www.rp.pl/artykul/1133746-Kredyty-studenckie-w-USA-coraztrudniejsze-do-splacenia.html [10.01.2018].
 • Duszczyk, M. (2017). O doskonałości naukowej i uniwersytetach badawczych w związku z Ustawą 2.0. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50): 259–266.
 • Edmiston, K.D., Brooks, L. i Shepelwich, S. (2013). Student Loans: Overview and Issues (Update). The Federal Reserve Bank of Kansas City Research Papers 12–05.
 • Federal Reserve Bank of New York. Center for Microeconomic Data. (b.d.). https://www.newyorkfed.org/microeconomics/databank.html [26.01.2018].
 • Flint, C. (2006). Introduction to Geopolitics Tensions, Conflicts and Resolutions. New York: Routledge.
 • Foroohar, R. (2017). The US college debt bubble is becoming dangerous. The Financial Times 9 kwietnia. https://www.ft.com/content/a272ee4c-1b83-11e7-bcac-6d03d067f81f [26.01.2018].
 • Frotman, S. (2017). Prepared Remarks of Seth Frotman, Assistant Director and Student Loan Ombudsman, Consumer Financial Protection Bureau Before the California State Senate Banking and Financial Institutions Committee. http://files.consumerfinance.gov/f/documents/201703_cfpb_Frotman-Testimony-CA-Senate-Banking-Committee. pdf [26.01.2018].
 • Gerson, L. (2015). Public Policy Making: Process and Principles (3 ed.). New York: Routledge.
 • Glinka, K. (2008). Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości. W: D. Kopycińska (red.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych. Szczecin: Katedra Mikroekonomii US. Higher Education Act, P.L. No. 89–329.
 • Jajszczyk, A. (2017). Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50): 77–90.
 • Johnson, J. (2006). Consequences of Positivism: A Pragmatist Assessment. Comparative Political Studies. 39(2): 224–252.
 • Johnson, J. (2002). How Conceptual Problems Migrate: Rational Choice, Interpretation, and the Hazards of Pluralism. Annual Review of Political Science. 5: 223–248.
 • Johnson, J. (2010). What Rationality Assumption? Or, How ‘Positive Political Theory’ Rests on a Mistake. Political Studies. 58(2): 282–299.
 • St. John, E.P. i Parsons, M.D. (2004). Introduction. W: E.P. St. John i M.D. Parsons (red.), Public Funding of Higher Education, Changing Contexts and New Rationales (1–16). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Kelly, K. (2017). Investing in the Pain of Student Debt Is a Tough but Tempting Play. The New York Times. 9 lutego. https://www.nytimes.com/2017/02/09/business/dealbook/investing-in-the-pain-of-student-debt-is-a-tough-but-tempting-play.html [26.01.2018].
 • Kreighbaum, A. (2018). Questions About Student Aid Debit Card. Inside Higher Education. 25 stycznia https://www.insidehighered.com/news/2018/01/25/consumer-groups-scrutinize-prepaid-student-aid-card-program [26.01.2018].
 • Kwiek, M., Antonowicz, D., Brdulak, J, Hulicka, M., Jędrzejewski, T., Kowalski, R., Kulczycki, E., Szadkowski, K., Szot, A., Wolszczak-Derlacz, J. (2016). Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kwiek, M. (2010). Transformacje Uniwersytetu: Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • National Center for Education Statistics. The Condition of Education. Washington: U.S. Government Printing Office [wydawnictwo seryjne].
 • National Center for Education Statistics. The Digest of Education. Washington: Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education [wydawnictwo seryjne].
 • Pasque, P.A. (2010). American Higher Education, Leadership, and Policy: Critical Issues and the Public Good. New York: Palgrave Macmillan.
 • Prajsnar, A. (2017). Studenckie zadłużenie Amerykanów trzy razy większe od PKB Polski. To może zachwiać USA. Forsal.pl. 29 marca. http://forsal.pl/artykuly/1030687,studenckie-zadluzenie-amerykanow-trzy-razy-wieksze-od-pkb-polski-to-moze-zachwiac-usa.html [10.01.2018].
 • Rybkowski, R. (2010). Empty Promises, Empty Wallets, Pockets Full of Debts. Politeja. 13: 251–265.
 • Rybkowski, R. (2011). Upadek stopni/ Stopnie upadku: Problemy amerykańskiego szkolnictwa wyższego. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Rybkowski, R. (2012). Ziemią i pieniędzmi: Początki federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1787–1890. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Rybkowski, R. (2014). Between Equity and Opportunity: The Decline of the Great Equalizer. W: M. Grabowski, K. Kozák i G. Tóth (red.), The United States as Divided Nation: Past and Present (119–132). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.
 • Sendrowicz, B. (2012). Kłopotliwy kredyt: Studenci nie mają na spłatę pożyczek na studia. Wyborcza.pl. 9 września. http://wyborcza.pl/1,76842,12451570,Klopotliwy_kredyt_Studenci_nie_maja_na_splate_pozyczek.html [10.01.2018].
 • Shanahan, Th., Axelrod, P., Desau Trilokekar, R. i Wllen, R. (2016). Policy-making in higher education: is a ‘theory of everything’ possible? W: J.M. Case i J. Huisman (red.), Researching Higher Education: International perspectives on theory, policy and practice (132–149). London: Routledge.
 • Stiglitz, J.E. (2015). The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them. New York: W.W. Norton Company.
 • Sułkowski, Ł. (2017). „Fuzjomania” akademicka: Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów? Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 2(50): 173–188.
 • Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne: Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Theiss, M. (2013). Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje. 22(3): 99–114.
 • Thompson, D. (2017). This Is the Way the College ‘Bubble” Ends. The Atlantic. 26 lipca. https://www.theatlantic.com/business/archive/2017/07/college-bubble-ends/534915/ [26.01.2018].
 • Tight, M. (2003). Researching Higher Education: Issues and Approaches. Maidenhead: Open University Press & McGraw-Hill Education.
 • Wordliczek, Ł. (2013). Mechanizmy kontynuacji/zmiany polityki zagranicznej na przykładzie USA po II wojnie światowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Żylicz, M. (2009). Z czwartej setki. Forum Akademickie. 7–8. https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2009/07-08/32_z_czwartej_setki.html [26.01.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nisw_2018_1_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.