Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) |

Article title

Wymiary zależności a formy autonomii i autarkii polskiej politologii: Odpowiedź na komentarze

Content

Title variants

EN
Dimensions of dependence and forms of autonomy and autarchy of Polish political science: Response to comments

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł stanowi jeden z głosów w dyskusji nad półperyferyjnym charakterem systemów produkcji naukowej, dla której pretekstem była publikacja książki Gra peryferyjna Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego. Autorzy odpowiadają w nim na dwa głosy polemiczne w dyskusji, skupiając się na zagrożeniach materialistycznej korekty teorii Pierre’a Bourdieu i hegemonicznej pozycji inteligencji jako czynnika kształtującego polskie pole nauk społecznych.
EN
This article is one of the voices in the discussion on the semi-peripheral nature of knowledge production systems, inspired by the publication of Gra peryferyjna by Tomasz Warczok and Tomasz Zarycki. The authors answer two polemical voices in the discussion by focusing on the dangers of the materialistic correction of Pierre Bourdieu’s theory and the hegemonic position of the intelligentsia as a factor shaping the Polish field of social sciences.

Year

Issue

Physical description

Dates

published
2018-10-23

Contributors

References

 • Antonowicz, D. (2015). Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Antonowicz, D. (2018). Uciec, ale dokąd…. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(51): 173–179.
 • Bourdieu, P. (1996). The state nobility: Elite schools in the field of power. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Bourdieu, P. (2001). Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki. Kraków: Universitas.
 • Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie, przeł. K. Wakar. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Bourdieu, P. (2009). O telewizji: Panowanie dziennikarstwa, przeł. A. Ziółkowska i K. Sztandar-Sztanderska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Burawoy, M. (2005). For Public Sociology. American Sociological Review. 70(1): 4–28.
 • Burawoy, M. (2018). The Poverty of Philosophy: Marx Meets Bourdieu. W: T. Medvetz i J.J. Sallaz (red.), The Oxford Handbook of Pierre Bourdieu. Oxford: Oxford University Press.
 • Casanova, P. (2017). Światowa republika literatury, przeł. E. Gałuszka i A. Turczyn. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Dębska, H. (2016). Strategia wielopozycyjności w półperyferyjnym polu prawnym: Homo Academicus na rynku. W: T. Zarycki (red.), Polska jako peryferie (221–240). Warszawa: Wydawnictw Naukowe „Scholar”.
 • Domański, T., Stępień-Kuczyńska, A. i Włodarska-Frykowska, A. (red.). (2016). Internacjonalizacja polskich ośrodków politologicznych. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Gingras, Y. (2002). Les formes spécifiques de l’internationalité du champ scientifique. Actes de la recherche en sciences sociales. 141–142 : 31–45.
 • Gingras, Y. (2013). Les dérives de l’évaluation de la recherche du bon usage de la bibliométrie. Paris: Raisons d’agir.
 • Heilbron, J., Boncourt, T. i Timans, R. (2018). The European Research Area in the Social and Human Sciences: Between National Closure and American Hegemony. W: J. Heilbron, G. Sora i T. Boncourt (Red.), The Social and Human Sciences in Global Power Relations (153–181). London: Palgrave Macmillan.
 • Jasiecki, K. (2013). Kapitalizm po polsku: Między modernizacją a peryferiami polskimi. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Karran, T. i Mallinson, L. (2017). Academic Freedom in the U.K.: Legal and Normative Protection in a Comparative Context. Report for the University and College Union.
 • Lincoln: University of Lincoln.
 • Kostera, M. (2018). Nieodparta erotyka kości. https://nowyobywatel.pl/2018/06/07/nieodparta-erotyka-kosci/ [10.06.2018].
 • Krzeski, J. i Szadkowski, K. (2018). Między autonomią a podporządkowaniem: Problemy metodologiczne analizy (pół)peryferyjnych systemów nauki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(51): 161-171.
 • Kwiek, M. (2012). Changing higher education policies: From the deinstitutionalization to the reinstitutionalization of the research mission in Polish universities. Science and Public Policy. 39(5): 641–654.
 • Sapiro, G. (2012). Traduire la littérature et les sciences humaines: conditions et obstacles. Paris: Ministère de la culture, Secrétariat général, Département des études, de la prospective et des statistiques, DEPS.
 • Wallerstein, I.M. (2004). Koniec świata jaki znamy, przeł. M. Bilewicz i A.W. Jelonek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Wallerstein, I.M. (2011). Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Berkeley: University of California Press.
 • Warczok, T. i Zarycki, T. (2014). Bourdieu recontextualized: Redefinitions of western critical thought in the periphery. Current Sociology Current Sociology. 62(3): 334–351.
 • Warczok, T. i Zarycki, T. (2016). Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Zarycki, T. i Warczok, T. (2014). Hegemonia inteligencka: Kapitał kulturowy we współczesnym polskim polu władzy - perspektywa „długiego trwania. Kultura i Społeczeństwo. 4: 27–49.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nisw_2018_1_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.