PL EN


Journal
2012 | 10 |
Article title

Sarajewski elementarz Miljenka Jergovicia

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych ze sposobem przedstawienia miejsca pochodzenia (tj. Sarajewa) w zbiorze Miljenka Jergovicia zatytułowanym Historijska čitanka. Opowieść o mieście staje się świadectwem istnienia świata, który uległ zagładzie i wyrazem sprzeciwu wobec manipulowania pamięcią. Miejsce, z którego pisarz pochodzi jest w jego ujęciu przestrzenią nieobojętną semantycznie i aksjologicznie, przepełnioną znaczeniami, które są czytelne jedynie dla niegdysiejszych mieszkańców. Elementy rzeczywistości stanowią ponadto dla nich płaszczyzną porozumienia, istniejącego pomiędzy przedstawicielami pokolenia urodzonego w latach sześćdziesiątych, których łączy identyczne doświadczenie wojny i podziału kraju oraz poczucie utraconych możliwości.
EN
The article focuses on issues connected to methods of depicting place of origin (i.e. Sarajevo) in a collection entitled Historijska čitanka. The story about the town becomes a testimony of an annihilated world and a protest against manipulating memory. In the writer’s picture, his place of origin is not semantically and axiologically indifferent, it is filled with meanings understood exclusively by its former dwellers. Elements of reality are a common basis for agreement between members of the generation of people who were born in the sixties sharing identical experience of war and division of the country as well as a feeling of lost opportunities. 
Keywords
Journal
Year
Volume
10
Physical description
Dates
published
2012
online
2012-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2012_10_11284
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.