PL EN


2012 | 11 | 183-192
Article title

Prowincja (węg. vidék) w wybranych węgierskich filmach fabularnych. Aspekt społeczny, polityczny i fabularny

Authors
Content
Title variants
EN
THE PROVINCES (HUNGARIAN VIDÉK) IN CHOSEN HUNGARIAN FEATURE FILMS. SOCIAL, POLITICAL AND HISTORICAL ASPECTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizując sposób prezentacji tzw. prowincji (węg. vidék) w filmie węgierskim, można dostrzec kilka wariantów tego zagadnienia. Najbardziej powszechnym, wręcz klasycznym jest ukazanie jej jako stron rodzinnych, miejsca urodzenia. To właśnie stąd bohaterowie filmów wyjeżdżają, uciekają, przenoszą się do wielkiego miasta, by odmienić swoje życie. Niektórzy z nich z premedytacją zrywają rodzinne więzi, dawne kontakty, by całkowicie odciąć się od swoich korzeni, inni z sentymentem będą wspominać lata dzieciństwa. Są też filmy, których fabuła rozgrywa się wyłącznie na prowincji, widz śledzi wtedy charakterystyczne rytuały, zwyczaje. Nie zawsze prowincja, jako przestrzeń jest ukazana bezpośrednio, czasem tylko jako pewien punkt odniesienia, wspomnienie, ale także sposób myślenia, zachowania.  
EN
Analyzing the occurrence of the so-called countryside in the Hungarian films, one can see several variants of this problem. This is the place from which main character escapes, moves to the big city to change his live. Some of individuals deliberately disunite family ties and old contacts, to completely cut off from their roots. Others will remember with fondness their childhood. There are also movies where the story takes place exclusively in the countryside, then the viewer follows the characteristic rituals and customs of the scenery. It is not always the countryside shown directly, sometimes only as a reference point, a memory, but also a way of thinking and behaving as well.
Contributors
References
 • Báron György, Három trilógia. „Filmkultúra” 1992, nr 2.
 • ---
 • Báron György, Repríz. „Filmvilág” 1996, nr 4.
 • ---
 • Bikácsy Gergely, A kukkoltatók. „Filmvilág” 1986, nr 7.
 • ---
 • Górlaczyk Bogdan, Węgierski pakiet. Warszawa, Studio Wydawnicze Familia 2000.
 • ---
 • Hirsch Tibor, Reinkarnációink. „Filmvilág” 2002, nr 1.
 • ---
 • Kochanowski Jerzy, Węgry. Od ugody do ugody. Warszawa, TRIO 1997.
 • ---
 • Kolozsi László, Van másik. „Filmvilág” 2004, nr 12.
 • ---
 • Kövesdy Gábor, Recept nélkül. „Filmvilág” 1997, nr 12.
 • ---
 • Nemeskürty, A magyar film története. Budapest 1965.
 • ---
 • Romsics, Magyarország Története A XX. Században. Budapest 2005.
 • ---
 • Schubert Gusztáv, Sose halunk meg. „Filmvilág” 1993, nr 03.
 • ---
 • Varga Balázs, (szer.), Magyar filmográfia. Játékfilmek 1931–1998. Budapest 1999.
 • ---
 • Veress József, A magyar film története. Budapest 2006.
 • ---
 • Żórawski Kazimierz, Samotna Emma, nieszczęsna Böbe. „Kino” 1992, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2012_11_11222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.