PL EN


Journal
2012 | 11 |
Article title

Sztuka błądzenia. Karla Čapka i Sándora Máraiego podróże literackie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest filozofii podróżowania i poznawania przestrzeni zarysowanym w tekstach podróżniczych Karla Čapka (Listy z podróży) i Sándora Máraiego (W podróży). Kluczowymi kwestiami poruszanymi w artykule są bunt przeciwko masowości przeżycia, poszukiwanie nowego spojrzenia na świat, protest przeciwko bezmyślnemu oglądaniu świata, a także, wyraźnie widoczna w tekstach obu pisarzy, niechęć do banalizacji procesu poznawczego, który powinien być pojmowany jako aktywny i twórczy stosunek do poznawanej rzeczywistości.
EN
The article is dedicated to the philosophy of travelling and discovering spaces depicted in the travelling literature of Karl Čapek (Letters from a journey) and Sándor Márai (While travelling). The key aspects in the texts include the rebellion against the mass experience, searching for a new perspective, protest against a careless outlook, but also, an unwillingness to trivialise the cognitive process, which should be understood as an active and creative attitude towards the reality which one gets to know, vividly visible in the texts of both authors.
Journal
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
2012
online
2012-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2012_11_11228
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.