PL EN


Journal
2012 | 12 |
Article title

Orientalizm i dyskurs postkolonialny: kilka problemów metodologicznych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The main inspiration for this article’s author is Edward Said’s book Orientalism and the main goal discussion over the development of the conception of the orientalism in the context of postcolonial discourse. The author pays attention to cultural and material violence of Western colonialism. At the same time he highlights the necessity of taking into account such aspects as religious pluralism and cultural variety. It can enable a creation of a communication platform between a passive East and an oppressive West.
PL
Główną inpiracją dla autora artykułu jest książka Edwarda Saida Orientalizm, a celem – podjęcie dyskusji na temat rozwoju pojęcia „orientalizm” w kontekście studiów postkolonialnych. Autor zwraca uwagę na materialną i kulturową przemoc kolonializmu zachodniego. Jednocześnie podkreśla konieczność wzięcia pod uwagę takich aspektów, jak pluralizm religijny, czy różnorodność kulturowa. Ma to ułatwić stworzenie platformy komunikacyjnej między pasywnym Wschodem a opresyjnym Zachodem.
Journal
Year
Volume
12
Physical description
Dates
published
2013
online
2012-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2013_12_11045
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.