Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 12 | 139-152

Article title

Figury politycznej niepoprawności – socjopolityczne mity i symbole w twórczości Miodraga Bulatovicia

Content

Title variants

EN
FIGURES OF POLITICAL INCORECTNESS – SOCIOPOLITICAL MYTHS AND SYMBOLS IN MIODRAG BULATOVIĆ’S WORK

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
„Figury politycznej niepoprawności – socjopolityczne mity i symbole w twórczości Miodraga Bulatovicia”, to artykuł poświęcony dziełom serbskiego pisarza czarnogórskiego pochodzenia, a w szczególności jego indywidualnej symbolice z tzw. emigranckiej trylogii, na która składają się trzy powieści: Ludzie o czterech palcach, Gullo Gullo, Peti Prst. Autor za jej pomocą rozprawia się z środkowoeuropejskimi mitami socjopolitycznymi, a także z mitem „wspaniałej Słowiańszczyzny”. Wampir Dracula, świnia Josephine, orzeł Georg, pies Zdeniek i zwierzę Gullo Gullo, to z jednej strony symbole wymyślone przez pisarza i świadomie naruszające polityczną poprawność, z drugiej zaś – pozwalające na stworzenie nowych mitów wyjaśniających fatalizm historii Słowian.
EN
‘Figures of Political Incorectness – Sociopolitical Myths and Symbols in Miodrag Bulatović’s work’ this is an article dedicated to literary output of the Serbian author with Montenegrin background and in particular to his individual symbolism from so called exile trilogy which comprises of three novels: Men of four fingers, Gullo Gullo, Peti Prst. With their help the author is dealing with the Mideast sociopolitical myths and also the myth of ‘The Great Slavism’. Vampire Dracula, Pig Josephine, Eagle Georg, Dog Zdeniek and animal Gullo Gullo are from one end symbols invented by the author and intentionally intruding political correctness and from the other they are allowing him to create new myths which are explaining the fatalism of Slavic people’s history. 

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

References

 • Stojadinović D., Miodrag Bulatović: Gullo Gullo. „Književna kritika” 1983, nr 3, s. 121–127.
 • ---
 • Šukalo Mladen, Odmrzavanje jezika. Poetika stranosti u djelu Miodraga Bulatovicia. Beograd 2005, s. 67.
 • ---
 • Kowalski Krzysztof, Europa: mity, modele, symbole. Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury 2002, s. 23–24.
 • ---
 • Bulatović Miodrag, Ludzie o czterech palcach. Przeł. D. Cirlić-Straszyńska. Warszawa, PIW 1983, s. 119.
 • ---
 • Szczygieł Mariusz, Gottland. Wołowiec, Czarne 2003, s. 53.
 • ---
 • Bulatović Miodrag, Gullo Gullo. Przeł. D. Cirlić-Straszyńska. Warszawa, PIW 1989, s. 93.
 • ---
 • Dąbrowska Danuta, Motyw orła i wrony w poezji stanu wojennego, w: Literacka symbolika zwierząt. Pod red. A. Martuszewskiej. Gdańsk, Wydawnictwo UG 1993, s. 182–183.
 • ---
 • Martuszewska Anna, Literackie zwierzyńce: wstępna lustracja. W: Literacka symbolika zwierząt. Pod red. A. Martuszewskiej. Gdańsk, Wydawnictwo UG 1993, s. 14.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2013_12_11058
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.