PL EN


2013 | 12 | 209-224
Article title

Dyskurs maskulinistyczny literaturze ukraińskiej XX i początku XXI wieku. Wybrane aspekty projektu badawczego

Content
Title variants
EN
THE DISCOURSE OF MASCULINITY IN UKRAINIAN LITERATURE OF THE 20TH AND 21ST CENTURIES. SELECTED ASPECTS OF RESEARCH PROJECT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany tekst stanowi propozycję syntetycznego i wieloaspektowego zbadania i opisania wpływu modernistycznych i postmodernistycznych strategii dyskursu maskulinistycznego na konceptualizację i introwertyzację ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej kreowanej na łamach literatury ukraińskiej XX – początku XXI wieku. Autorka artykułu uważa, iż maskulinizm w nowożytnej literaturze kraińskiej, rozumiany przez nią jako transgresyjny typ dyskursywnej krytycznej samoświadomości intelektualnej, bazującej zarówno na wartościach duchowych, jak i cielesnych, ukierunkowany jest na świadomy proces tworzenia postkolonialnego ukraińskiego charakteru narodowego oraz postkolonialnej ukraińskiej kultury i literatury narodowej, zabezpieczanych narodowym instynktem samoobrony.
EN
The present text proposes a synthetic and multi-dimensional investigation and description of the impact of modernist and postmodernist strategies of the discourse of masculinity in conceptualization and introvertisation of the Ukrainian national-cultural identity created by the Ukrainian literature of the 20th century and early 21st century. The author of the this text, considers that masculinity in modern Ukrainian literature, defined as a transgressive type of critical self-awareness of the intellectual discourse – based on spiritual, as well as corporeal, values – is aimed at the conscious process of creating the postcolonial national character and postcolonial Ukrainian culture and literature, as well as securing the national instinct of self-defense. 
Contributors
References
 • Kostenko Lina, Zapysky ukraïns’kogo samašedšogo. Kyïv 2011, с. 96.
 • ---
 • Loomba Anna, Kolonializm/Postkolonializm. Przeł. N. Bloch. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2011, s. 195.
 • ---
 • Bourdieu Pierre, Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszawa, Oficyna Naukowa 2004, s. 101.
 • ---
 • Ardener Edwin, Belief and the Problem of Women, w: The Interpretation of Ritual. Essay in Honour of A.I.Richards. Red. by J. S.Lafontaine, London 1972, s. 135–158.
 • ---
 • Limanowska Barbara, Między nami masochistkami. Nowa tożsamość, stare stereotypy, w: Głos mają kobiety. Teksty feministyczne. Red. S. Walczewska. Kraków 1992, s. 39.
 • ---
 • Messerschmidt James W., Masculinities and Crime. Critique and Reconceptualization of Theory. Lanham 1993.
 • ---
 • Pleck Joseph H., The Myth of Masculinity, Cambridge 1984.
 • ---
 • Masculinity and feminity: Stereotypes/Myths, Psychology ad Role of Culture. Ed. by J. M. Acton, E. Vasquez. New York 2013.
 • ---
 • Braidotti Rosi, Patterns of Dissonance. Cambridge 1991.
 • ---
 • Dunin Kinga, Wysokie obcasy. Warszawa, Sic! 2002, s. 90.
 • ---
 • Horrocks Roger, Masculinity in crisis: myths, fantasies and realities. New York 1994.
 • ---
 • Badinter Elisabeth, XY. Tożsamość mężczyzny. Wstęp M. Janion, tłum. G. Przewłocki. Warszawa, W.A.B. 1993, s. 24.
 • ---
 • Collinson David L., Hearn Jeff, Men and masculinities in Work, Organizations and Management, w: Handbook of Studies on Men and Masculinities. Ed. M. S. Kimmel, J. Hearn and R. W. Connell. Thousand Oaks 2005, p. 289–310.
 • ---
 • Burke Peter J., Tully Judy C., The Measurement of Role Identity. “Social Force” 1977, 55(4), s. 881–897.
 • ---
 • Wilson Edward, On Human Nature. Cambridge 1978.
 • ---
 • McCall George, Simmons J. L., Identities and Interactions. An Examination of Human Associations in Everyday Life. New York 1978.
 • ---
 • Lorber Judith, Paradoxes of Gender. New Haven 1996.
 • ---
 • Seidler Victor J., Rediscovering Masculinity. Reason, Language and Sexuality. London–New York 1989.
 • ---
 • Connell Robert William, Gender and Power. Cambridge 1987.
 • ---
 • Demetriou Demetrakis Z., Cornell’s Concept of Hegemonic Masculinity. A Critique. “Theory and Society” 2001, № 30, с. 377–361.
 • ---
 • Connell Robert William, Messerschmidt James W., Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept. „Gender&Society” 2005, № 19(6), ss. 829–859.
 • ---
 • Moller Michael, Exploiting patterns: a critique of hegemonic masculinity. “Journal of Gender Studies” 2007, 16 (3), s. 263–276.
 • ---
 • Beasley Christine, Rethinking Hegemonic Masculinity in a Globalizing World. “Men and Masculinities” 2008, 11, s. 86–103.
 • ---
 • Messerschmidt James W., Engendering Gendered Knowledge: Assessing the Academic Appropriation of Hegemonic Masculinity. „Men and Masculinities” 2012, 15(1), s. 56–76.
 • ---
 • Taran Ludmyla, Maski maskulinnosti – http://litakcent.com/2013/05/22/masky-maskulinnosti/#respond [data dostępu: 22.05.2013].
 • ---
 • Gender, Politics, and Society in Ukraine, Ed. by O. Hankivsky and A. Salnykova. Toronto 2012.
 • ---
 • McClintock Anne, Imperial Leather: Race, Gender, and Sexuality in the Colonial Contest. London 1995.
 • ---
 • Kostets’kyi I., Stefan George. Osobystist’, doba, spadščyna. W: idem, Tobi naležit’ tsilyj svit. Kyїv 2005.
 • ---
 • Zakharchuk Iryna, Vijna i slovo. Militarna paradigma literaturi sotsialističnogo realizmu. Lutsk 2008, cc. 406.
 • ---
 • Matusiak Agnieszka, Trudne „męskie macierzyństwo” w literaturze ukraińskiej XIX–XX wieku: Taras Szewczenko – Jewhen Małaniuk – Mykoła Chwylowy. „Slavia Orientalis” 2008, s. 229–245.
 • ---
 • Matusiak Agnieszka, Kolonialna tancerka w „Orgii” Łesi Ukrainki. „Porównania” 2009, nr 6, s. 195–207.
 • ---
 • Matusiak Agnieszka, Technologia polityczna ciała, czyli zaproszenie na egzekucję człowieka zbuntowanego w „Sanatoryjnej zonie” Mykoły Chwylowego. „Slavia Orientalis” 2009, nr 4, s. 417–438.
 • ---
 • Matusiak Agnieszka, Ukraińska powieść produkcyjna jako produkt socrealistycznej kultury masowej. Perspektywa postmodernistyczna. „Porównania” 2010, nr 7, s. 179–196 .
 • ---
 • Matusiak Agnieszka, The ukrainian production novel as a product of socialist realist mass culture. A post-modern perspective – http://www.staff.amu.edu.pl/~ comparis/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=108&lang=pl (data dostępu: 23.05.2013)
 • ---
 • Matusiak Agnieszka, Postkolonialna dijsnist’ jak džerelo straždan («Anarkhy in the UKR» Sergija Žadana), w: „Studia Sovietica”, vyp. 2: Semiosfera radianskoï kultury. Znaki i značennia. Red. V. Kharkhun. Kyïv–Nižin 2011, s. 254–267.
 • ---
 • Matusiak Agnieszka, „…życie jest zbyt poważną sprawą, by mówić o nim poważnie”. Kamp w twórczości pisarzy Bu-BaBu. „Roczniki Humanistyczne” 2011, Tom LIX, z. 7, s. 71–97.
 • ---
 • Mapping Difference: The Many Faces of Women in Contemporary Ukraine. Ed. by M. J. Rubchak, foreword by C. Wanner. New York 2011.
 • ---
 • Hankivsky Olena, Salnykova Anastasiya, Gender in Transition: Legacies, Opportunities, and Milestones in Post-Soviet Ukraine. W: Gender, Politics, and Society in Ukraine, op. cit., p. 3–28.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2013_12_11070
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.