PL EN


2013 | 13 | 93-105
Article title

Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi

Content
Title variants
EN
INTERTEXT. LITERATURE BETWEEN NATIONAL CULTURES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest fragmentem większej całości. Jego celem jest prezentacja krytycznego przeglądu literatury emigracyjnej lat 80. (tzw. emigracja postsolidarnościowa albo emigracja polityczna) i 90. (pierwsza fala migracji motywowanej ekonomicznie lub kulturowo, która powtórzyła się po wejściu Polski do Unii Europejskiej). Najważniejszy jest jednak fakt, że oba zestawy tekstów podejmują temat kulturowego doświadczenia migracji. Analizowane przykłady prozy (J. Rudnickiego i K. M. Załuskiego) pozwalają na wstępne rozpoznanie poetyki i problemu intertekstu. Istnieją dwa główne elementy jego konstrukcji i interpretacji: pojmowanie doświadczenia emigracji jako doświadczenia międzykulturowego i świadoma konstrukcja tekstu jako tekstu dialogicznego.
EN
This article is part of a larger whole. Its aim is to provide critical overview of the emigration literature of the 1980s (the so- called post-Solidarity or political emigration) and the 1990s (the first wave of economically and culturally motivated of migration, repeated after the Polish accession to the EU). Most importantly, both sets of texts record the cultural experience of migration. The analyzed exam ples of prose (by J. Rudnicki and K. M. Załuski) allow to pre-recognize the poetics and the problem of the intertext. There are two main elements of its construction and interpretation: understanding the experience of emigration as intercultural experience and the conscious design of the text as a dialogical text.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Sowa Jan, Fantomowe ciało króla. Kraków, Universitas 2012, s. 479.
 • ---
 • Załuski M. Krzysztof, Almanach literacki polonijnych środowisk twórczych Bundesstrasse B1. Dortmund 1993, s. 5.
 • ---
 • Braun Kazimierz, Los i etos polskiego pisarza emigracyjnego. W: Proza polska na obczyźnie, tom 1. Red. Z. Anders, J. Pasterski i A. Wal. Rzeszów, Wydawnictwo UR 2007, s. 9–26.
 • ---
 • Prokop-Janiec Eugenia, Ku wielokulturowości: Literatura emigracyjna jako literatura imigrantów. W: Proza polska na obczyźnie, tom 1. Red. Z. Anders, J. Pasterski i A. Wal. Rzeszów, Wydawnictwo UR 2007, s. 37–50
 • ---
 • Grimstad Knut Andreas, Strategie transatlantyckie w powojennej twórczości Gombrowicza. W: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Kraków 2004.
 • ---
 • Kristeva Julia, Fremde sind wir uns selbst. Przeł. z franc. S. Rajevsky. Frankfurt am Main 1990, s. 14.
 • ---
 • Kłoskowska Antonina, Kultury narodowe u korzeni. Warszawa, PWN 1996.
 • ---
 • Foucault Michel, Człowiek i jego sobowtóry. Przeł. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6, s. 215.
 • ---
 • Kalaga Wojciech, Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja. Kraków, Universitas 2001, s. 279.
 • ---
 • Derrida Jacques, Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna. Przeł. A. Siemek, „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 24–113.
 • ---
 • Rudnicki Janusz, Trzecia w prawo i druga w lewo od księżyca. W: Męka kartoflana. Opowiadania. Wrocław 2000, s. 43.
 • ---
 • Załuski M. Krzysztof, Tryptyk bodeński. Sopot, Man Gala Press 1996.
 • ---
 • Załuski M. Krzysztof, Szpital Polonia, Poznań, Obserwator 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2013_13_10981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.