Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 225-237

Article title

Wykorzenienie i osadzenie. Dramat zmiennych granic w polskim teatrze współczesnym

Content

Title variants

EN
UPROOTED AND RESETTLED. THE DRAMA OF VARIABLE BORDERS IN THE CONTEMPORARY POLISH THEATER

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł opisuje zmiany w sposobie prowadzenia dyskursu w polskiej dramaturgii historycznej ostatnich lat na przykładzie tekstów dotyczących Ziem Odzyskanych. Od niedawnabohaterami spektakli stają się osoby pozostawione na marginesie wielkiej historii. To Niemcy wysiedlani z terenów zajętych przez Polskę, ale także ludność ze Wschodu przesiedlana na te ziemie. Teatr przekazujący doświadczenia wykorzenionych i osadzonych, dając im szansę mówienia własnym głosem, pozwala przełamać „historyczną amnezję” grup wykluczanych i pozbawionych przeszłości. Otwiera tak postkolonialną perspektywę widzenia rodzimej historii. Omówione w artykule teksty i przedstawienia to Niech żyje wojna! Pawła Demirskiego, Transfer! Jana Klaty i wyreżyserowana przez Marcina Libera inscenizacja dramatu Trash Story Magdy Fertacz.
EN
The article describes the changes in discourse in recent Polish historical plays on the basis of texts about the Recovered Territories. The characters in the play are the people left on the margins of great history: the Germans deported from the territories of pre-war Germany that became part of Poland after World War II and the people from the East resettled by the authorities to this land. The theatre that transfers the experience of the uprooted and the resettled gives them the opportunity to speak with their own voice. The theatre breaks the „historical amnesia” of those who used to be excluded and voiceless. It opens a new, postcolonial perspective on Polish history. The discussed texts and plays are Paweł Demirski’s Niech żyje wojna! (Long live the war!), Transfer! by Jan Klata and Marcin Liber’s staging of Trash Story written by Magda Fertacz.

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

References

 • Gandhi Leela, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne. Przeł. J. Serwański. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2008, s. 16–17.
 • ---
 • Burzyńska Anna R., Tradycja i profanacja. „Dialog” 2012, nr 12, s. 54.
 • ---
 • Sieradzki Jacek, Pułapki przesiedleń. „Przekrój” 12.12.2006, nr 49.
 • ---
 • Hałaś Marcin, Znak równości. „Gazeta Polska” 12.04.2007, nr 15.
 • ---
 • Węgrzyniak Rafał, Seans pamięci wypędzonych. „Odra” 2007, nr 1.
 • ---
 • Golińska Justyna, Historia nasza i wasza. „Dialog” 2007, nr 6.
 • ---
 • Kyzioł Aneta, Z perspektywy Obcego. „Polityka” 2006, nr 47.
 • ---
 • Krasnodębska Sylwia, Oddając hołd bohaterskiej „Ince”. „Gazeta Polska Codziennie” 2013, nr 441, s. 9.
 • ---
 • Z Eryniami w zmowie. Z Joanną Tokarską-Bakir rozmawia Weronika Szczawińska. W: Zła pamięć. Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie. Red. M. Kwaśniewska, G. Niziołek. Wrocław 2012, s. 265.
 • ---
 • Demirski Paweł, Niech żyje wojna! W: idem, Parafrazy. Warszawa 2011, s. 345.
 • ---
 • Rimini Protokoll. Na tropie codzienno- ści. Red. M. Dreysse, F. Malzacher. Przeł. M. Borowski, M. Sugiera. Poznań–Kraków 2012.
 • ---
 • Fertacz Magdalena, Trash Story. „Dialog” 2008, nr 4.
 • ---
 • White Hayden, Proza historyczna. Red. E. Domańska. Przeł. R. Borysławski et al. Kraków, Universitas 2009.
 • ---
 • Assmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Warszawa, Wydawnictwo UW 2008.
 • ---
 • Assmann Jan, Kultura pamięci. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. W: Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. M. SaryuszWolska. Kraków, Universitas 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2013_13_10992
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.