PL EN


Journal
2014 | 14 |
Article title

„Absurdystański” świat w cyklu powieści Lajosa Grendela „New Hont”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The theme of the paper is the world of selected novels written during the transition by LajosGrendel, the Hungarian writer from Slovakia (Tömegsír 1999, Nálunk, New Hontban 2001, Mátyáskirály New Hontban 2005). These positions can be considered in a broad sense as a trilogy takingplace in the same fictional town of New Hont and its environs. The author sets the multi-ethnicCentral European reality of the period after the regime change in such “absurdist” scenery andpoints to the irrational and insane logic of the world hitting the margins of history. Grendeloutlines the skyline of the national identity and self-esteem disorders, economic mess andpolitical chaos consciously looking at the same time for the most authentic style, language andabsurdist literature genres.
PL
Tematem artykułu jest świat wybranych, stworzonych w okresie transformacji powieści Lajosa Grendela, węgierskiego pisarza ze Słowacji (Tömegsír 1999, Nálunk, New Hontban 2001, Mátyás király New Hontban 2005). Omawiane pozycje w szerokim sensie mogą być uznane za trylogię rozgrywającą się w tym samym fikcyjnym miasteczku New Hont i w jego okolicach. W takiej „absurdystańskiej” scenerii autor umieszcza wieloetniczną środkowoeuropejską rzeczywistość okresu po przemianach ustrojowych i wskazuje na irracjonalną, szaleńczą logikę tego trafiającego na margines historii świata. Panoramę zaburzeń tożsamości narodowej i poczucia wartości, ekonomicznego bałaganu i politycznego chaosu Grendel nakreśla w taki sposób, że jednocześnieświadomie poszukuje najautentyczniejszego stylu, języka i gatunków literatury absurdystańskiej.
Journal
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2014_14_10951
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.