PL EN


2014 | 14 | 177-188
Article title

Przez otwór w beczce: Łotwa postkolonialna według Agnesy Bule

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Łotwa, małe państwo o trudnej historii, rzadko pojawia się w dyskusjach dotyczących postkolonializmu i postkolonialnej tożsamości. Łotewskie badania na tym polu są wciąż jeszcze skromne, ale jeden głos w dyskursie bardzo się wyróżnia i nie może pozostać niezauważony. W 2002 roku ukazała się na łotewskim rynku wydawniczym książka gatunkowo trudna do sklasyfikowania, a mianowicie Łotewski sen (łot. Latviešu sapnis) Agnese Bule. Autorka za pomocą słowa i obrazu dokonuje w niej rewizji łotewskiej symboliki narodowej i społecznej od czasów bardzo odległych po moment publicznej dyskusji na temat przystąpienia do Unii Europejskiej. Rozlicza się zarówno z kolonizacją niemiecką, jak i z władzą radziecką na Łotwie, a z jej rozważań nad obecnym stanem łotewskiej świadomości narodowej wynurza się obraz Łotysza, który nie radzi sobie z wolnością i chowa się przed nią w beczce czyli w „postkolonialnej pułapce”.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicz
References
 • Cavanagh Clare, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii. „Teksty Drugie” 2003, nr 2–3, s. 63.
 • ---
 • Moore David Chioni, Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique, „PMLA” 2001, vol. 116, nr 1, s. 121.
 • ---
 • Jirgens Karl E., Carnival of Death: Writing in Latvia since Independence, „World Literature Today” 1998, nr 2(72), s. 269–281.
 • ---
 • Baltic Postcolonialism: On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom and Moral Imagination in the Baltics. Red. V. Kelertas. Amsterdam – New York 2006.
 • ---
 • Sharman Adam, Semicolonial Times: Vallejo and the Discourse of Modernity. „Romance Quarterly” 2002, vol. 49, nr 3, s. 193.
 • ---
 • Skórczewski Dariusz, Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu. O niektórych problemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach. „Teksty Drugie” 2008, nr 1–2, s. 37.
 • ---
 • Skórczewski Dariusz, Dlaczego Polska powinna upomnieć się o swoją postkolonialność? „Znak” 2007, nr 628, s. 152.
 • ---
 • Avotiņa A., Latviete Agnese. „Iespiedgrafika” 2002, nr 1(21), s. 5.
 • ---
 • Bule Agnese, Latviešu sapnis. Rīga 2002, s. 3.
 • ---
 • Kanepone Aivas, Sapņosim latvieša sapni?. „Ieva” 2011, nr 11(698), s. 12.
 • ---
 • Beitnere Dagmāras, Mēs, zemnieku tauta? Pāšreference latviešu kultūras paradigmā. Rīga 2012, s. 111.
 • ---
 • Kalnačs Benedikts, Baltijas postkoloniālā drāma. Modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu un lietuviešu dramaturģijā. Rīga 2011, s. 163.
 • ---
 • Zālīte Māra, Sveika, bāreņu tauta! Sveika, aizvien vēl bāreņu tauta!
 • ---
 • Bula Dace, Dziedātājtauta. Latviešu tautasdziesmu tradīcija un nācijas paštēls. „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” 1997, t. 51, nr 1–2, s. 22.
 • ---
 • Krauliņš Andrej, Kas ir latvietis? Gadsimta atradums. Andreja Krauliņa saruna ar Agnesi Buli. „Literatūra un Māksla Latvijā” 1999.11.17, s. 10.
 • ---
 • Germane Marina, A Nation in the Making? The Social Integration Process in Latvia since 1991. W: From Recognition to Restoration: Latvia’s History as a Nation-State. Amsterdam – New York 2010, s. 117.
 • ---
 • Skalbe Kārlis, Kopoti raksti, t. 9. Rīga 1939, s. 76.
 • ---
 • Purva Inta, Latviešu kultūra – tautas dzīvības avots. W: Konferences: Trimda, kultūra, nacionālā identitāte referātu krājums. Rīga 2004, s. 563.
 • ---
 • Smith Anthony D., Etniczne źródła narodów. Kraków, WUJ 2009, s. 33–34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2014_14_10964
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.