PL EN


2014 | 15 | 19-32
Article title

Język(i) postkolonialności - historia studiów postkolonialnych w zarysie

Content
Title variants
EN
LANGUAGE(S) OF POSTCOLONIALITY – HISTORY OF POSTCOLONIAL STUDIES – AN OVERVIEW
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Język studiów postkolonialnych, który, jak w innych językach, trudno dokładnie zlokalizować,wyróżniał się od początku swą hybrydyzującą siłą. Wyłonił się jako szczególna wersja poststrukturalizmu po przejęciu języka Saidowskiego i przez dwie dekady rozwijał się jako istna wieża Babel materializmu, feminizmu/genderyzmu, dekonstrukcjonizmu, psychoanalizy (lacanowskiej i freudowskiej), a później też globalizmu, kosmopolityzmu, ekokrytyki i posthumanizmu. W tym hybrydyzującym tyglu języków teorii zaskakuje relatywna jednojęzyczność studiów postkolonialnych – mówią one w językach imperialnych i nigdy nie traktowały priorytetowo zadania ochrony czy też promocji literackich języków zanikających na skutek kolonialnego dziedzictwa. Artykuł stawia pytania o rolę przekładu i porównania w studiach postkolonialnych.
EN
The language of postcolonial studies which, as in other languages, is difficult tolocate, from the beginning has been distinguished by its hybridizing force. It emerged as a particular version of poststructuralism after taking over the Saidian language and, for two decades, it developed as a virtual Babel tower of materialism, feminism and gender studies, deconstruction, Lacanian and Freudian psychoanalysis, and, later on, globalization studies, cosmopolitism, ecocriticism and po st-humanism. In this hybridizing hotch-potch of languages of theory what surprises is a relative monolinguality of the discipline – postcolonial studies speaks in the language of the empire and it has never prioritized the task of protecting or promoting literary languages, some of which are disappearing. The article poses questions about the task of translation and comparison in postcolonial studies.
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Brennan Timothy, At Home in the World: Cosmopolitanism Now, Harvard 1997, s. 220.
 • ---
 • McLeod John, Beginning Postcolonialism, Manchester 2000, s. 249.
 • ---
 • Chakrabarty Debajyoti, Prowincjonalizacja Europy, przeł. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie 2011, s. 33-58.
 • ---
 • Huggan Graham, Interdisciplinary Measures. Language and the Future of Postcolonial Studies, Liverpool 2008, s. 5-6.
 • ---
 • Parry Benita, Postcolonial Studies: A Materialist Critique, Durham 2004.
 • ---
 • Bartolovich Crystal, Lazarus Neil, Marxism, Modernity and Postcolonial Studies, Cambridge 2002.
 • ---
 • Lazarus Neil, The Postcolonial Unconscious, Cambridge 2011.
 • ---
 • Brennan Timothy, Places of Mind, Occupied Lands: Edward Said and Philology, w: Edward Said. A Critical Reader, ed. M. Sprinker, Durham 1992, s. 81.
 • ---
 • Said Edward, Humanism and Democratic Criticism, New York 2004, s. 59.
 • ---
 • Apter Emily, On Translation in a Global Market, "Public Culture", 2001, nr 1, s. 3.
 • ---
 • Spivak Gayatri Chakravorty, Questioned on Translation: Adrift, "Public Culture", 2001, nr 1, s. 17.
 • ---
 • Brennan Timothy, The Cuts of Language: East/West of North/South, "Public Culture", 2001, nr 1, s. 59.
 • ---
 • Bhabha Homi, Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010.
 • ---
 • Shakespeare William, Burza, przeł. L. Ulrich Za: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/burza.html (data dostępu: 07.01.2015).
 • ---
 • Coetzee John Maxwell, Foe, przeł. M. Konikowska, Kraków, Znak 2007.
 • ---
 • Ghosh Amitav, Chromosom z Kalkuty, przeł. J. Spólny, Poznań, Zysk i S-ka 2002.
 • ---
 • Rhys Jean, Szerokie Morze Sargassowe, przeł. M. Topczewska-Metelska, Kraków, Wydawnictwo Literackie 1987.
 • ---
 • Morrison Toni, Umiłowana, przeł. R. Gorczyńska, Kraków, Świat Książki 2007.
 • ---
 • Rushdie Salman, Dzieci północy, przeł. A. Kołyszko, Poznań, Rebis 1997.
 • ---
 • Ghosh Amitav, Koło rozumu, przeł. D. Kopeć, Poznań, Zysk i S-ka 2001.
 • ---
 • Desai Kiran, Brzemię rzeczy utraconych, przeł. J. Kozłowski, Kraków, Wydawnictwo Literackie 2007.
 • ---
 • Rushdie Salman, Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991, London 1992, s. 17.
 • ---
 • Spivak Gayatri Chakravorty, In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, Oxford 1988, s. 89.
 • ---
 • Spivak Gayatri Chakravorty, Polityka przekładu, przeł. D. Kołodziejczyk, W: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków, Znak 2009, s. 405-427.
 • ---
 • Venuti Lawrence, Local Contingencies: Translation and National Identities, W: Nation, Language and the Ethics of Translation, ed. S. Bermann, M. Wood, Princeton 2005.
 • ---
 • Postcolonial Translation: Theory and Practice, ed. S. Bassnett, H. Trivedi, Routledge 1999.
 • ---
 • Hagemann Susanne, Postcolonial Translation Studies and James Kelman's Translated Accounts, "The Scotish Studies Review" 2005, nr 1, s. 81.
 • ---
 • Asad Talal, The Concept of Cultural Translation in British Social Anthropology, W: Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, ed. J. Clifford, G. E. Marcus, Berkeley 1986, s. 158.
 • ---
 • Huggan Graham, The Postcolonial Exotic: Marketing the Margins, Abingdon 2001.
 • ---
 • Postcolonial Studies and Beyond, ed. A. Loomba, S. Kaul, M. Bunzl, A. Burton, J. Esty, Durham 2005.
 • ---
 • Relocating Postcolonialism, ed. D. T. Goldberg, A. Quayson, Oxford 2002.
 • ---
 • Rerouting the Postcolonial - New Directions for the New Millennium, ed. J. Wilson, C. Sandru, S. L. Welsh, Durham 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2014_15_10877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.