PL EN


Journal
2015 | 16 |
Article title

Reading the Ironic Layers of the (Re)construction: The Colony and its (Colonial?) Others in the Construct of “Austrian Bosnia” in The Bridge on Drina River BY iVO ANDRIĆ

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This text offers a reading of Ivo Andrić’s novel The Bridge on Drina River (1945) placing special emphasis on the economies of utterance and the (re)construction of sto-ry/myth produced from the position of various native informants at the level of authorial intent. It argues that the position of colonial subjects/objects in the novel, as uttered and emphasised by Andrić could best be read from a post-colonial perspective. That opens two possibilities of reading Andrić and South Slavic historical novels in general. The first one concerns the understanding of space of the South European narration/stereotyping as the space of imperial/colonial power games. The second one deals with consequences of that presumption and appropriation of histori-cal realms that deal with the space of narration in connection with various latter naturalisation of the text(s). The emphasis is put on Andrić’s novel. However, this reading of the text’s construc-tions also opens the way of re-reading other “historical” novels and their ideological/political constructs in South Slavic and wider Central European/Eastern European context/discourse.
PL
Artykuł proponuje lekturę powieści Ivo Andrićia Most na rzece Drnie (1945), kładąc specjalny nacisk na ekonomię wypowiedzi i (re)konstrukcję opowieści (mitu) produkowanej na poziomie autorskiej intencji z perspektywy różnych natywnych informatorów. To dowodzi, że pozycja kolonialnego podmiotu/przedmiotu w powieści, wypowiedziana i uwydatniona przez Andricia, może być najlepiej odczytana z perspektywy post-kolonialnej. W ten sposób otwierają się dwie możliwości czytania Andrićia i, w ogóle, południowosłowiańskiej narracji stereotypi-zowanej jako przestrzeń imperialnych/kolonialnych gier władzy. Drugi jest konsekwencją po-przedniego założenia i zawłaszczenia historycznych realiów, które rządzą przestrzenią narracji w związku z różnymi wtórnymi naturalizacjami tekstu(ów). Nacisk zostaje tu położony na powieści Andrićia. Jednakże czytanie konstrukcji tekstu otwiera również drogę do ponownego odczytania innych „historycznych“ powieści oraz ich ideologicznych konstruktów w południowo-słowiańskim i szerzej środkowo-wschodnioeuropejskim kontekście/dyskursie.
Journal
Year
Volume
16
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2015_16_10865
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.