PL EN


2015 | 16 | 165-184
Article title

Polska postkolonialność w krzywym (?) zwierciadle publicystyki Rafała Ziemkiewicza

Content
Title variants
EN
POLISH POSTCOLONIALITY IN A DISTORTING (?) MIRROR THE JOURNALISM OF RAFAŁ ZIEMKIEWICZ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu polskiej postkolonialności w ujęciu Rafała Ziemkiewicza, jednego z najbardziej wpływowych polskich pisarzy i publicystów średniego pokolenia. Ziemkiewicz uważa, że struktura społeczna i mentalność współczesnych Polaków, zostały w całości określone przez zmiany, jakie spowodowała II Wojna Światowa i komunizm. Społeczeństwo, jakie się wskutek tych zmian wyłoniło jest tworem historycznie zupełnie nowym. Tym, co łączy je z przeszłością jest jedynie dziedzictwo folwarku pańszczyźnianego i zależności kolonialnej od mocarstw ościennych. Szansę w przezwyciężeniu tego dziedzictwa upatruje Ziemkiewicz w budowie społeczeństwa obywatelskiego, nawiązującego do tradycji pracy organicznej i narodowej demokracji. Ziemkiewicz rezygnuje z charakterystycznego dla polskiej inteligencji oglądu rzeczywistości przez pryzmat ideologii. Znacznie bliższa jest mu tradycja anglosaskiego konserwatyzmu i republikanizmu, oparta na wolności, poszanowaniu tradycji i kompromisie. Autor artykułu próbuje pokazać myśl Ziemkiewicza wolną od stereotypowych zniekształceń, a jednocześnie ukierunkowaną na uwalnianie polskiej tożsamości od brzemienia mentalności kolonialnej.
EN
The article is devoted to the problem of Polish postcoloniality in terms of Rafał Ziemkiewicz, one of the most influential Polish writers and journalists of the middle generation. Ziemkiewicz believes that the social structure and mentality of contemporary Poles have been entirely determined by the Second World War and communism. The society, which appeared as a result, is something completely new in history. What unites this society with the past is only a heritage of feudal and colonial dependency. Ziemkiewicz believes that the opportunity to overcome this heritage gives reference to the tradition of organic work and national democracy. He resigns from the characteristic of the Polish intelligentsia overview of reality through the prism of ideology. He is much closer to the tradition of the Anglo-Saxon conservatism and re-publicanism, based on the ideals of freedom, respect for tradition and compromise. The author of the article tries to show the thought of Ziemkiewicz free from stereotypical images and aimed at helping Polish identity to eliminate the colonial mentality.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
References
 • Ziemkiewicz Rafał A., Czas wrzeszczących staruszków. Lublin: Fabryka Słów, 2008.
 • ---
 • Ziemkiewicz Rafał A., Viagra mać. Lublin: Fabryka Słów 2011.
 • ---
 • Ziemkiewicz Rafał A., Myśli nowoczesnego endeka. Lublin: Fabryka Słów 2012.
 • ---
 • Ziemkiewicz Rafał A., Polactwo. Lublin: Fabryka Słów, 2012.
 • ---
 • Ziemkiewicz Rafał A., Michnikowszczyzna. Zapis choroby. Lublin: Fabryka Słów, 2012.
 • ---
 • Ziemkiewicz Rafał A., Jak zostałem polskim faszystą. „Do Rzeczy” 2014, nr 13.
 • ---
 • Ziemkiewicz Rafał A., Jakie piękne samobójstwo. Lublin: Fabryka Słów, 2014.
 • ---
 • Ziemkiewicz Rafał, „Faszyści Piłsudski i Dmowski – niech żyją!” Web. 12.08.2014. <http://fakty.interia.pl/felietony/ziemkiewicz/news-faszysci-pilsudski-i-dmowski-niech-zyja,nId,907916>
 • ---
 • Bończa-Tomaszewski Nikodem. „Narodziny Polski Ludowej”. Fronda 39 (2006). S. 32–33.
 • ---
 • Burke Edmund. Rozważania o rewolucji we Francji. Przeł. D. Lachowska. Warszawa: Wyd. Uniw. Warszawskiego, 2008.
 • ---
 • Eisler Jerzy. Dziedzictwo Peerelu. W: III Rzeczpospolita w trzydziestu odsłonach. Red. A. Kostarczyk. Warszawa: Świat Książki, 2004.
 • ---
 • Horacy Epistles I.10. Web.30.07.2014 <http://www.frischerconsulting.com/bf3e/horaces.villa/poetry/nEpistle1.10.html>
 • ---
 • Legutko Ryszard, Triumf człowieka pospolitego. Poznań: Zysk i S-ka, 2012.
 • ---
 • Legutko Ryszard, Esej o duszy polskiej. Poznań: Ośrodek Myśli Politycznej 2012.
 • ---
 • Michnik Adam. „Ile dać wolności przeciwnikowi. Rozmowa a Adamem Michnikiem”. W: A. Michnik Adam et al. Kim są Polacy. Warszawa: Agora SA, 2013.
 • ---
 • Thompson Ewa. „Polski nacjonalizm jest niezwykle łagodny”. Web. 30.05.2014. <http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/206239,polski-nacjonalizm-jest-niezwykle-lagodny.html>
 • ---
 • Wildstein Bronisław. Demokracja limitowana, czyli dlaczego nie lubię III RP. Poznań: Zysk i S-ka, 2014.
 • ---
 • Żakowski Jacek. „Kraina latających smoków”. Nauczka. Warszawa: Krytyka Polityczna, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2015_16_10870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.