PL EN


Journal
2015 | 17 |
Article title

Odkrywanie na nowo Kraju Sudeckiego w czeskiej literaturze po 1989 roku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the problem of brooding over the history of the Sudetenland in the new Czech literature: novels Grandhotel (2006) by Jaroslav Rudiš, Peníze pro Hitlera (Money for Hitler, 2006) by Radka Denemarková and Habermannův mlýn (Habermann´s mill, 2001) by Josef Urban. Writ-ers, by using inter alia mythologization, fictionalization and narration inspired by real history, are trying to restore the “polyphony of a memory” of the space. In literature on Sudetenland, temporality, continuity and memory significantly form that space, so that they are joined with the spaciality in one, indivisible unity.
PL
Artykuł podejmuje problematykę rozpamiętywania przeszłości pogranicza czesko-niemieckiego („Kraju Sudeckiego”) w najnowszej literaturze czeskiej: w powieściach Jaroslava Rudiša Grandhotel (2006), Radki Denemarkovej Pieniądze od Hitlera (2006) oraz Josefa Urbana Młyn Habermanna (2001). Pisarze, przy pomocy m.in. mitologizacji, fabuły i narracji zainspirowanej wydarzeniami rzeczywistymi, dążą do przywrócenia „polifonii pamięci” tej przestrzeni. W literaturze na temat „Kraju Sudeckiego” temporalność, trwanie i pamięć, znaczą-co formujące tę przestrzeń, łączą się więc z przestrzennością, tworząc niepodzielną całość.
Journal
Year
Volume
17
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2015_17_10836
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.