Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 17 | 139-150

Article title

Do kresu widzialnego

Content

Title variants

EN
UNTIL IT IS NO LONGER THERE

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wymazywanie wpisało się w doświadczenie sztuki nowoczesnej. Dobitnym tego przykładem może być wygumkowany przez Roberta Rauschenberga rysunek Willema de Kooninga. Wymazanie nie sprowadzało się w tym przypadku jedynie do aktu destrukcji, ale stawało się symbolicznym otwarciem na to, co nowe. Patrząc z podobnej perspektywy na awangardowe doświadczenia sztuki, przyjąć można, że podobny cel realizował Kazimierz Malewicz w czarnym kwadracie na białym tle. Tu także wytarty zostaje tradycyjny sposób pojmowania sztuki przedstawiającej po to, żeby otworzyć się na nowe doświadczenia sztuki. Doświadczenia te podawały wszakże w wątpliwość rangę samej widzialności. Stąd już prowadziła prosta droga do otwarcia się na taktylność.
EN
Deletion has become part and parcel of the modern arts. A case in point is erasing Robert Rauschenberg’s drawing by Willem de Kooning. Erasing did not merely boil down to an act of destruction but became a symbol of openness to the new. Taking such a perspective towards the avant-garde experience of art, it can be assumed that Kazimierz Malewicz had a similar goal with the black square with the white background. This is also an example of the deletion of a traditional understanding of art in order to prepare for a new expe-rience of art. These experiences undermine the signficance of visibility itself and lead straight to an openness towards tactility.

Contributors

References

 • Baudrillard Jean. Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki. Przeł. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2006.
 • ---
 • Baudrillard Jean. Symulacja i symulakry. Przeł. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!, 2005.
 • ---
 • Belting Hans. Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki. Przeł. T. Zatorski. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2004.
 • ---
 • Braidotti Rosi. Po człowieku. Przeł. J. Bednarek i A. Kowalczyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
 • ---
 • Czartoryska Urszula. Od pop-artu do sztuki konceptualnej. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973.
 • ---
 • Danto Artur C. Po końcu sztuki. Sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji. Przeł. M. Salwa. Kraków: Universitas, 2013.
 • ---
 • Evdokimov Paul. Sztuka ikony. Teologia piękna. Przeł. M. Żurowska, Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianow MIC, 2006.
 • ---
 • Godfrey Tony. Conceptual Art. Londyn, Nowy Jork: Phaidon, 1998.
 • ---
 • Kerckhove Derrick de. „Umysł dotyku. Obraz, ciało, taktylność, fotografia”. Kody McLuhana. Topografia nowych mediów. Red. A. Maj i M. Derda-Nowakowski. Przeł. A. Maj. Katowice: Wydawnictwo Naukowe ExMachina, 2009.
 • ---
 • Kluszczyński Ryszard W. Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 • ---
 • Latour Bruno. Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci. Przeł. A. Derra i K. Abriszewski. Kraków: Universitas, 2010.
 • ---
 • Malewicz Kazimierz. „Rodowód suprematium”. Wiersze i teksty. Przeł. A. L. Piotrowska i A. Pomorski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Literackie Open, Instytut Adama Mickiewicza, 2004.
 • ---
 • Malewicz Kazimierz. Świat bezprzedmiotowy. Przeł. Stanisław Fijałkowski. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2006.
 • ---
 • Manovich Lev. „Awangarda jako software”. Kwartalnik Filmowy 35-36 (2001).
 • ---
 • Markowski Michał Paweł. „O niewidzialnym”. Imhibition. Red. R. Dziadkiewicz i E. Tatar. Kraków: Muzeum Narodowe, Korporacja Ha!art, 2006.
 • ---
 • McLuhan Marshall. Wybór tekstów. Red. E. McLuhan i F. Zingrone. Przeł. E. Różalska i J. M. Stokłosa. Poznań: Zysk i S-ka, 2001.
 • ---
 • Poprzęcka Maria. Inne obrazy. Oko, widzenie sztuka. Od Albertiego do Duchampa. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2008.
 • ---
 • Przybylski Ryszard. Pustelnicy i demony. Kraków: Znak, 1994.
 • ---
 • Scharf Aaron. „Suprematyzm”. Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej. Opr. T. Richardson i N. Stangos. Przeł. H. Andrzejewska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2015_17_10842
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.