PL EN


Journal
2016 | 18 |
Article title

Podobieństwa i różnice w interpretacji szkieletu jako postaci nadprzyrodzonej w chrześcijańskiej Europie Zachodniej oraz w Japonii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The human skull and the skeleton are symbols unmistakably associated with death; one would even call them ‘universal’. However, their true meaning may differ depending on cultural and religious trends that shaped them. In Christian Western Europe and Japan, the dry naked human bones were not to lie lifelessly in graves; people imagined them to move and dance. The Europeans interpreted the skeleton as an actual person. It became a personification of death, the Death. On the other hand, the Japanese treated the skeleton as a graphic representation of a vengeful soul that came back to the world of living to execute revenge on their enemies. The analysis of similarities and differences in the interpretations of the skeleton as a symbolrelated to death are based on historic, literary and artistic sources.
PL
Ludzka czaszka oraz szkielet są symbolami, które jednoznacznie kojarzą się ze śmiercią i można by je uznać za uniwersalne, jednakże ich prawdziwe znaczenie może się różnić w zależności od prądów kulturalno-religijnych, które je ukształtowały. W cywilizacji chrześcijańskiej zachodniejEuropy i w Japonii suche ludzkie kości nie tylko leżały w grobie, ale poruszały się w wyobraźniludzi i w sztuce. W europejskiej interpretacji szkielet stał się konkretną osobą, personifikacjąśmierci. Natomiast w japońskiej kulturze przedstawiał on mściwego ducha dokonującego zemstyna wybranych osobach. Podobieństwa i różnice w znaczeniu symbolu szkieletu zanalizowanow oparciu o źródła historyczno-literackie i artystyczne.
Keywords
PL
EN
skeleton   death   Japan   Europe  
Journal
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2016_18_10592
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.