PL EN


Journal
2016 | 18 |
Article title

Tłumaczenie w kontekście polsko-japońskim. Kilka uwag

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Since loss of information is inevitable during the communication process, translation/interpretation may be viewed as a gradable phenomenon. Furthermore, a translator/interpreter is an optional element of the communication model, due to the fact that a longer communication cycle inevitably generates more noise. The translator/interpreter’s presence on the communication stage should thus be related to the transparent character of their activity, i.e. to minimise the obstacles and maximize the benefits they provide for the communication processes. This is especially valid in cases of interpretation, when an interpreter usually encounters a particular situation to cope with, with practically no active influence on its circumstances.This paper addresses several issues related to the cross-cultural communication in the context of its Polish-Japanese variant. It raises both technical problems related to translation/interpretation and xenophobic issues inevitably present on the cross-cultural communication stage. Its last part covers the classification of potential translation/interpretation problems postulated by this author. Many of them may be experienced only by the translator/interpreter, whose activity is performed at the boundary of heterogeneous communication environments. The awareness oftranslation/interpretation issues is thus pointed out as one of the basic constituents of the educational background for all translation/interpretation students.
PL
Utrata informacji w trakcie procesu komunikacyjnego jest nieunikniona. Także tłumaczenie można traktować jako zjawisko stopniowalne. Stwierdzenie to aktualne pozostaje w szczególności w przypadku tłumaczenia ustnego, gdy tłumacz zwykle zastaje pewną sytuację, z jaką musi się zmierzyć, przy praktycznym braku wpływu na kształt jej okoliczności. Artykuł odwołuje się do kilku kwestii związanych z komunikacją międzykulturową w kontekście jej wariantu polsko-japońskiego. Wymienia on zarówno techniczne problemy związane z tłumaczeniem pisemnym i ustnym, jak również czynniki ksenofobiczne, które pozostają w sposób nieunikniony obecne na scenie komunikacji międzykulturowej. Wielu z tych problemów doświadczyć może jedynie sam tłumacz, którego aktywność zachodzi na granicy heterogenicznych środowisk komunikacyjnych.
Journal
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2016_18_10667
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.