Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18 | 257-281

Article title

Muzyka w Kojiki

Content

Title variants

EN
MUSIC IN KOJIKI

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest poświęcony opisom muzyki w najstarszym zachowanym do dziś dziele historiograficznym Japonii – kronice Kojiki (Księga dawnych wydarzeń, 712). Autorka omawia kolejno: okoliczności powstania Kojiki (działalność kompilatora Hiedy no Are oraz Urzędu Muzyki Dworskiej – Gagakuryō), charakterystykę wczesnej tradycji muzycznej i widowiskowej w Japonii (kagura, ceremonia przywoływania duszy – chinkon), analizę zawartych w Kojiki pieśni kayō oraz fragmentów narracji poświęconych symbolice najstarszych japońskich instrumentów muzycznych. Analizy wybranych opisów muzycznych dokonano z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego oraz pod kątem zastosowania środków językowych. Na przykładzie przedstawionego w artykule materiału dowodowego scharakteryzowano życie muzyczne w starożytnej Japonii. Zwrócono też uwagę na rolę muzyki w kształtowaniu się twórczości literackiej.
EN
This article focuses on the descriptions of music in Kojiki (Record of Ancient Matters, 712) − the oldest existing chronicle of Japan. The author discusses respectively: the circumstances of the creation of Kojiki (activity of Hieda no Are, the compiler from Gagakuryō Japanese Court Music Bureau), the characteristics of early Japanese performing art traditions (kagura ritual dance, chinkon ceremony of recalling the soul), the analysis of ancient folk songs kayō and the symbolism of the oldest musical instruments. The analysis of the selected musical descriptions was carried out in regard to the socio-cultural context as well as the linguistic aspects. Based on the evidence material presented in this article, the author characterized the musical life of ancient Japan. Special attention was also paid to the role of music in shaping the literary work.

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

References

 • Ebersole Gary L. Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989.
 • ---
 • Kanert Maciej. Starożytna Japonia. Miejsca, ludzie, historia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006
 • ---
 • Kordzińska-Nawrocka Iwona. Japońska miłość dworska. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2005.
 • ---
 • Kotański Wiesław. Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń. T. 1-3. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • ---
 • Kotański Wiesław. W kręgu shintoizmu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, 1995.
 • ---
 • Kotański Wiesław. Dziesięć tysięcy liści – Antologia literatury japońskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2012.
 • ---
 • Kuniyasu Yō. “Nihon no kodai ni okeru ongaku to asobi”. Yokohama Kokuritsu Daigaku Kyōiku Kiyō 27 (1987).
 • ---
 • Kurano Kenji. Kojiki. Tōkyō: Iwanami Bunko, 1963.
 • ---
 • Melanowicz Mikołaj. Literatura japońska, t. 1: Od VI do połowy XIX wieku. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994.
 • ---
 • Melanowicz Mikołaj. Formy w literaturze japońskiej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 • ---
 • Ogi Mitsuo. Kodai ongaku no sekai (Świat muzyki starożytnej). Tōkyō: Kōshishoin, 2005.
 • ---
 • Ohnuki-Tierney Emiko. The monkey as mirror: Symbolic transformation in Japanese history and ritual. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1987.
 • ---
 • Philippi Donald L. Kojiki Translated with an Introduction and Notes. Tokyo: Princeton University Press, 1969.
 • ---
 • Wesołowska Marta. Gagaku. Dzieje i symbolika japońskiej muzyki dworskiej. Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2012.
 • ---
 • Yūichi Asano. Kodai Chūgoku no uchūron (Wizja wszechświata w starożytnych Chinach). Tōkyō: Iwanami Shoten, 2006.
 • ---
 • „Japan Press Network“. Kyodo News. Web. (11.11.2015) <http://www.47news.jp/photo/archives/cultureANDentertainment/201105/photo_2011053101000636.html>

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2016_18_10720
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.