PL EN


Journal
2016 | 18 |
Article title

Muzyka w Kojiki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article focuses on the descriptions of music in Kojiki (Record of Ancient Matters, 712) − the oldest existing chronicle of Japan. The author discusses respectively: the circumstances of the creation of Kojiki (activity of Hieda no Are, the compiler from Gagakuryō Japanese Court Music Bureau), the characteristics of early Japanese performing art traditions (kagura ritual dance, chinkon ceremony of recalling the soul), the analysis of ancient folk songs kayō and the symbolism of the oldest musical instruments. The analysis of the selected musical descriptions was carried out in regard to the socio-cultural context as well as the linguistic aspects. Based on the evidence material presented in this article, the author characterized the musical life of ancient Japan. Special attention was also paid to the role of music in shaping the literary work.
PL
Artykuł jest poświęcony opisom muzyki w najstarszym zachowanym do dziś dziele historiograficznym Japonii – kronice Kojiki (Księga dawnych wydarzeń, 712). Autorka omawia kolejno: okoliczności powstania Kojiki (działalność kompilatora Hiedy no Are oraz Urzędu Muzyki Dworskiej – Gagakuryō), charakterystykę wczesnej tradycji muzycznej i widowiskowej w Japonii (kagura, ceremonia przywoływania duszy – chinkon), analizę zawartych w Kojiki pieśni kayō oraz fragmentów narracji poświęconych symbolice najstarszych japońskich instrumentów muzycznych. Analizy wybranych opisów muzycznych dokonano z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego oraz pod kątem zastosowania środków językowych. Na przykładzie przedstawionego w artykule materiału dowodowego scharakteryzowano życie muzyczne w starożytnej Japonii. Zwrócono też uwagę na rolę muzyki w kształtowaniu się twórczości literackiej.
Journal
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2016_18_10720
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.