PL EN


Journal
2016 | 18 |
Article title

„Odrodzenie“ czesko-słowackich studiów porównawczych. Nowa asocjacja w drodze

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper conveys information on the current state of Czech and Slovak comparatist thought as regards its methods, thematical orientation and institutional base. Czech and Slovak comparative research has always been a complementary whole embracing, on the one hand, the tradition of Slavonic studies grounded in structural aesthetics (S. Wollman) and, on the other, the endeavour to develop the theory of interliterarines and interdisciplinary study of the world literature (D. Ďurišin). Much to our regret, the disruption of this “symbiosis” at the turn of 1990s resulted in losing contacts with the rest of the world. Therefore the prime objective of the newly established Czech-Slovak Association of Comparative Literature, based in the Institute for World Literature SAV, Bratislava, is to encourage Czech and Slovak literary research. The constitutive members of this association already in 2013 participated in the 20th World Congress of Comparative Literature in Paris (AILC/ICLA) so as to present the English version of their World Literature Studies journal under the title Comparative Literary Studies as Cultural Criticism. The first joint conference of Czech and Slovak comparatists (Slavica Litteraria 18, 2015, No. 1) was held in Bratislava in February 2015. For our next event, the 21st AILC Congress in Paris 2016, Czech and Slovak scholars, together with their foreign colleagues, have prepared a joint panel presentation Old and New Concepts of Comparative Literature in the Globalized World. Convinced that theoretical and methodological discourse is carried on in various languages and power stands, present-day Czech and Slovak comparative research, while following the pillar traditions of the past, espouses modern inspirations that obviously relinquish historical poetics and the theory of interliterariness, bound for exploring new cultural identities, post-colonial and area studies.
PL
Artykuł informuje o obecnym stanie czeskiej i słowackiej myśli dotyczącej literatury porównawczej z pozycji metod, obszarow tematycznych i bazy instytucjonalnej. Czeska i słowacka komparatystyka tworzyly dopełniającą się całość: z jednej strony była to slawistyczna tradycja wychodząca z estetyki strukturalnej (S. Wollman), a z drugiej zmierzająca do rozwoju teorii międzyliterackości i interdyscyplinarnych studiów nad literaturą światową (D. Ďurišin). Naruszenie tej „symbiozy“ na przełomie lat 80.-90. ubiegłego stulecia oznaczało utratę kontaktu z komparatystyką w świecie. Celem nowopowstałej Czesko-Słowackiej Asocjacji Literatury Porównawczej z oficjalną siedzibą w Instytucie Światowej Literatury Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie jest wspieranie badań czeskich i słowackich w tym zakresie. Badacze, ktorzy są członkami Asocjacji w roku 2013 uczestniczyli w XX Światowym Kongresie Literatury Porównawczej w Paryżu (AILC/ICLA), gdzie prezentowali anglojęzyczny numer czasopisma„World Literature Studies“ zatytułowany Comparative Literary Studies as Cultural Criticism. W lutym 2015 roku w Bratysławie odbyla się pierwsza wspólna konferencja czeskich i słowackich komparatystów („Slavica Litteraria“ 18, 2015, z. 1). Na XXI kongres AILC w Paryżu 2016 czescy i słowaccy komparatyści we współpracy z kolegami z zagranicy przygotowali panel Old and New Concepts of Comparative Literature in the Globalized World. Współczesna czeska i słowacka komparatystyka, która wychodzi z założenia, że teoretyczny i metodologiczny dyskurs dokonuje się w różnych językach i stosunkach władzy, odwołuje się do związków z nośnymi tradycjami modernizmu, w których znajduje inspirację do badań poetyki historycznej i teorii międzyliterackości, zamierzając w stronę studiów nad tożsamością kultur, postkolonializmu i studiów regionalnych.
Journal
Year
Volume
18
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2016_18_10723
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.