PL EN


2016 | 19 |
Article title

Hegemon jako idol: propozycja teoretyczna

Content
Title variants
EN
Hegemon as Idol. A Theoretical Proposal
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
All populations need entertainment. This is true at each stage of their existence, even under most traumatic conditions. Therefore, description of experiencing foreign domination should take into account popular culture as the field of articulating both subalterns’ anticolonial resistance and their colonial subordination. The paper submits a proposal of exploring the latter, pointing to cultural mechanisms of the naturalization of the hegemon in subalterns’ discourse through hegemon’s idolization.
PL
Populacja na każdym etapie egzystencji, nawet w najbardziej traumatogennych warunkach, potrzebuje rozrywki. Z tego względu opis doświadczenia obcej dominacji powinien uwzględnić obszar kultury popularnej jako pola artykulacji zarówno antykolonialnego sprzeciwu subalterna, jak i jego kolonialnej subordynacji. W artykule sformułowano propozycję badań nad drugim aspektem, wskazując na kulturowe mechanizmy naturalizacji hegemona w dyskursie podporządkowanych poprzez jego idolatryzację.
Contributors
References
 • Albouy, Serge. Marketing et communication politique. Paris: L’Harmattan, 1994.
 • Borkowska, Grażyna. „Perspektywa postkolonialna na gruncie polskim – pytania sceptyka”. Teksty Drugie 5 (2010). S. 40–52.
 • Bates Stephen, Ferri Anthony J. „What’s Entertainment? Notes Toward a Definition”. Studies in Popular Culture 33: 1 (2010). S. 1–20.
 • Bhabha, Homi. Miejsca kultury. Przeł. Tomasz Dobrogoszcz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 • Bourdieu, Pierre. Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przeł. Andrzej Zawadzki. Red. M. Sugiera. Kraków: Universitas, 2001.
 • Fumaroli, Marc. The Christian Critique of Idolatry. Przeł. Benjamin Storey. Idol Anxiety. Red. J. Ellenbogen, A. Tugendhaft. Stanford: Stanford University Press, 2011. S. 32–40.
 • Hordecki, Bartosz. „Kreowanie wizerunków a demokracja – w poszukiwaniu hipotezy badawczej”. Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji? Red. P. Pawełczyk. Poznań: Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 2007. S. 141–146.
 • Jakubowski, Jakub. „Idol – wizerunek polityczny w czasach popkultury”. Web. 13.03.2016. <http://www.academia.edu/12153906/Idol_wizerunek_polityczny_w_czasach_popkultury>
 • Jeziński, Marek. Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004.
 • Jeziński, Marek. „Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej”. Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego. Red. B. Dobek-Ostrowska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. S. 115–132.
 • Kardyni-Pelikánová, Krystyna. „Na marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literatury”. Porównania 6 (2009). S. 121–135.
 • Kienzler, Iwona. Życie w PRL i strasznie, i śmiesznie. Warszawa: Bellona, 2015.
 • Kijowski, Andrzej. „Jeszcze o Kościuszce i o narodowych mitach”. Życie Literackie 26 (1979). S. 13.
 • Klaga, Wacław. Blaski i nędze życia w PRL. Kraków: Biały Kruk, 2014.
 • Kłoskowska, Antonina. Kultura masowa: krytyka i obrona. Warszawa: PWN, 1980.
 • Levy, Andrea. Wysepka. Przeł. Izabela Matuszewska. Warszawa: Albatros, 2006.
 • Libera, Antoni. Madame. Kraków: Znak, 1998.
 • Mętrak, Krzysztof. Dziennik. T. 1: 1969–1979. Wyb., oprac. i wstęp Wacław Holewiński. Warszawa: Iskry, 1997.
 • Pawełczyk, Piotr. „Osobowość jako źródło władzy w warunkach demokracji masowej”. Prawne, ekonomiczne i polityczne aspekty funkcjonowania mediów i kreowania ich zawartości. Red. P. Dudek, M. Kuś. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. S. 260–265.
 • Postman, Neal. Amusing Ourselves to Death. New York: Penguin, 1986.
 • Rubin Alan M., Perse Elizabeth M. „Audience activity and soap opera involvement”. Human Communication Research. 14: 2 (1987). S. 246–268.
 • Shusterman, Richard. „Entertainment: A Question for Aesthetics”. British Journal of Aesthetics 43: 3 (2003). S. 289–307.
 • Singhal Arvind, Rogers Everett M. „A Theoretical Agenda for Entertainment-Education”. Communication Theory 12: 2 (2002). S. 117–135.
 • Skórczewski, Dariusz. Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2013.
 • Sucharski, Tadeusz. Polskie poszukiwania „innej Rosji”. O „nurcie rosyjskim” w literaturę Drugiej Emigracji. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2008.
 • Szaruga, Leszek. Powinności literatury i inne szkice krytyczne. Kraków: Universitas, 2008.
 • Thompson, Ewa M. „W kolejce po aprobatę”. Europa – Tygodnik Idei 180 (2007). S. 8.
 • Toeplitz, Krzysztof Teodor. Mieszkańcy masowej wyobraźni. Warszawa: PIW, 1972.
 • Toeplitz, Krzysztof Teodor. Wszystko dla wszystkich. Kultura masowa i człowiek współczesny. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978.
 • Zarycki, Tomasz. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London–New York: Routledge, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2016_19_10269
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.