PL EN


Journal
2016 | 19 |
Article title

Alicja w Krainie Koszmarów” – Gry American McGee’s Alice i Alice Madness Returns jako mroczne interpretacje utworów Lewisa Carrolla.

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autor przeprowadza analizę dwóch gier autorstwa Americana J. McGee, stanowiących interesujące przykłady adaptacji zapożyczających zrealizowanych w ramach interaktywnego cyfrowego medium. W tekście rozpatrywane są kwestie funkcjonowania przekładu intersemiotycznego w niestabilnym tekście narracyjnym, strategii autorstwa, obecnej poprzez oryginalną interpretację materiału źródłowego przez projektanta gier, oraz to, w jaki sposób zaczerpnięte z oryginału motywy, postaci, wydarzenia i miejsca znajdują zastosowanie w nawigowalnym środowisku wirtualnym. Autor wskazuje także na wielość możliwych odczytań treści zawartej w omawianych tytułach, zwracając jednocześnie uwagę na dojrzałość medium gier wideo oraz ich adaptacyjny potencjał.
EN
The author of this paper analyses two video games created by American J. McGee and which are an interesting example of borrowing adaptation accomplished within digital interactive medium. Article also considers the issues of intersemiotic translation in an unstable narrative text, authorship strategy realized by original interpretation of the source material and using themes, characters, events, and places from the original in navigational virtual space. Author points out the multiplicity of possible readings of these titles content while paying attention to the maturity of the medium of video games and their adaptive potential.
Journal
Year
Volume
19
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2016_19_10270
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.