PL EN


2016 | 19 | 83-98
Article title

Wolność pod kluczem: modele nadzorowania i karania męskości queer w powieściach Matka Boska Kwietna Jeana Geneta i Brat Davida Albahariego

Authors
Content
Title variants
EN
Freedom under the Key: Models of Discipline and Punishment of Queer Masculinity in the Novels Our Lady of the Flowers by Jean Genet and Brother by David Albahari
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nawiązując do idei zawartych w dziele Michela Foucaulta Nadzorować i karać, autor na przykładzie dwóch powieści: Matka Boska Kwietna francuskiegoautora Jeana Geneta oraz Brat serbskiego pisarza Davida Albahariego, analizuje sposób manifestowania się represyjnych systemów nadzorowania i karania ze szczególnym uwzględnieniem kwestii queer. Ponadto w artykule poruszony został problem figury męskiej przyjaźni lub bratocentryzmu (androcentryzmu), która – zgodnie z rozpoznaniami Jacques’a Derridy zawartymi w książce The Politics of Friendship – jako filar zachodnich systemów filozoficznych wyklucza przyjaźń heteroseksualną lub kobiecą.
EN
This paper, based on an idea of Michel Foucault from the book Discipline and Punishment, examined how the repressive systems of discipline and punishment are present in selected literary works: on the concrete levels in the novel Our Lady of the Flowers by French author Jean Genet, and on the symbolic levels in the novel Brother by Serbian writer David Albahari, primarily in relation to the moved, queer masculinity, or more precisely the transvestite or transgender persons. At the same time, attention was given to the figure of male friendship, or androcentric figure as the basis of Western philosophy and theory, the figure that excludes heterosexual friendship and friendship among women, as described by Jacques Derrida in his book The Politics of Friendship.
Contributors
 • Institut za književnost i umetnost, Beograd
References
 • Aćin, Jovica. „Blesak Ženeovog dela kao živog vulkana”. Posłowie: Žan Žene. Bogorodica od Cveća. Beograd: Službeni glasnik, 2012. S. 251–257.
 • Albahari, David. Brat. Beograd: Stubovi kulture, 2009.
 • Brecht, Bertolt. „Die Straßenszene. Grundmodell einer Szene des epischen Theaters (1940)“. Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Hrsg. Werner Hecht, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1993. S. 370–381.
 • Cixous, Hélène. „Śmiech Meduzy”. Przeł. Anna Nasiłowska. Konsultacja: Marek Bienczyk. Teksty Drugie 4/5/6 (1995). S. 147–166.
 • Derrida, Jacques. The Politics of Friendship. Transl. George Collins. London-New York: Verso, 2005.
 • Derrida, Jacques. „Dar, podatak, datumi”. Politike prijateljstva. Przeł. Ivan Milenković, Beograd: Beogradski krug, 2001. S. 9–13.
 • Genet, Jean. Matka Boska Kwietna. Przeł. Krzysztof Zabłocki. Warszawa: Tenten, 1994.
 • Jagose, Annamarie. Queer teorija: An introduction. New York: University Press, 1996.
 • Đoković, Nikola. „Brat Davida Albaharija – ispovest o (brato)ubistvu”. Sarajevske sveske 39–40 (2012). S. 134–155.
 • Freccero, Carla. Queer/Early/Modern. Durham and London: Duke University Press, 2006.
 • Foucault, Michel. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. Tadeusz Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2009.
 • Lane, Christopher. „The Crimes of Virtue and the Love of Aversion: Sade, Genet, and the Christian Right”. American Imago 4 (1996). S. 325–351.
 • Mančić, Aleksandra. „O čemu piše Žan Žene”. Posłowie: Žan Žene. Čudo ruže. Beograd: Službeni glasnik, 2013. S. 339–350.
 • Nowak-Bajcar, Sylwia. Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec wyzwań epoki. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 • Perišić, Igor. „Reprezentacija homoseksualnog identiteta u Zlatnom runu Borislava Pekića i Staklencu Uroša Filipovića: Mainstream i/ili off”. Teorije i politike roda: Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope. Ured. Tatjana Rosić. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2008. S. 387–404.
 • Rosić, Tatjana. (Anti)utopije tela: Reprezentacija maskuliniteta u savremenoj srpskoj prozi. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2016_19_10296
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.