PL EN


Journal
2017 | 20 |
Article title

IMAGOLOGIA – NARZĘDZIE KREACJI INNEGO W PRZEKAZIE ELEKTRONICZNYM

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author focuses on basic rules of communication, which organize the relationship between the sender and the recipient. She notices that, according to these rules, the responsibility for a correct relationship between the majority group and minority groups, rests on both of them. One of the tasks for the minority groups is effective self-creation which should encourage to learn, improve knowledge and neutralize negative stereotypes. It should also equip the recipient with tools that promote a particular group in both worlds – the real and the virtual. The considerations made by the author are theoretical in nature, but are supported by observations concerning the practical implementation of the presuppositions. The author verifes the theory saying that well-implemented assumptions of imagology can help build the positive image of the minority groups in Poland.
PL
Autorka zwraca uwagę na dwie podstawowe reguły komunikologiczne, organizujące relacje między nadawcą a odbiorcą – wzajemności i zwrotności. Zauważa, że zgodnie z nimi odpowiedzialność za poprawne relacje między grupą dominującą a grupami mniejszościowymi spoczywa na wszystkich uczestnikach komunikacji. Do zadań mniejszości należy fortunna autokreacja, która powinna zachęcać do poznawania, pogłębiania wiedzy, neutralizowania negatywnych stereotypów, powinna także wyposażać odbiorcę w narzędzia promujące daną grupę w obu światach – realnym i wirtualnym. Rozważania mają charakter teoretyczny, choć poparte są spostrzeżeniami, dotyczącymi praktycznej realizacji przedstawionych założeń. Autorka weryfikuje teorię, głoszącą, że dobrze realizowane założenia imagologii mogą pomóc w zbudowaniu fortunnego wizerunku polskich mniejszości.
Journal
Year
Volume
20
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2017_20_11089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.